Υπ. Υγείας

ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις για Ειδικές Θεραπείε…

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5-12 του άρθρου 45 του πρόσφατα τροποποιημένου Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποζημιώνονται Ειδικές Θεραπείες Παιδιών/Εφήβων (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση). Οι θεραπείες αυτές, χορηγούνται με Ιατρικές Γνωματεύσεις τις οποίες πλέον θα συμπληρώνουν οι θεράποντες ιατροί (που ορίζει ο Ε.Κ.Π.Υ.) ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ, εφαρμογής-πλατφόρμας. Από 1/2/2019 και μέχρις ότου ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό, η διαμόρφωση αυτής της ηλεκτρονικής...

Περισσότερα...

ΕΟΠΥΥ Απόφαση για Ειδικές Θεραπείες παιδ…

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση ΕΟΠΥΥ Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 45 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ» της με αριθμ.Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3-11-2011) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018,κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 4898/2018). Σύμφωνα με τη τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ οι ειδικές θεραπείες για τη ΔΕΠΥ...

Περισσότερα...

Παροχές Υγείας για τα παιδιά με ΔΕΠΥ

Σύμφωνα με Νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 3054, Τεύχος Β, 18 Νοεμβρίου 2012) για τα παιδιά με ΔΕΠΥ εγκρίνονται , όπως αναφέρεται στο άρθρο 17Γ περί Ειδικής Αγωγής, έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως...

Περισσότερα...

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια