Συζήτηση για τη ΔΕΠΥ με Dr Νικ Μυττά 23/12/14

Το Λεύκωμα αυτό περιέχει 6 φωτογραφίες

2014-12-24.jpg2014-12-24.jpg2014-12-24.jpg2014-12-24.jpgPC230934.JPG
PC230935.JPG

Επιστροφή στην λίστα Λευκωμάτων.

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια