fbpx

Η Διάγνωση της ΔΕΠΥ στους Ενήλικες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

49.20

Παρόλο που δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιατρική εξέταση για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ, όπως μια εξέταση αίματος ή ένα εγκεφαλογράφημα, μία ακριβής διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσω μιας συγκεκριμένης και συστηματικής ανίχνευσης και αξιολόγησης των συμπτωμάτων βάσει διαφόρων πηγών. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν λίστες ελέγχου των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, τυποποιημένες κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς, ένα λεπτομερές ιστορικό της παρελθοντικής και τρέχουσας λειτουργικότητας του ατόμου και πληροφορίες προερχόμενες από μέλη της οικογένειας ή άλλους σημαντικούς ανθρώπους, που γνωρίζουν το άτομο καλά. Κάποιοι θα συμπεριλάβουν στην αξιολόγηση τους και τεστ νοημοσύνης και ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, έτσι ώστε να αποκλείσουν κάποια πιθανή μαθησιακή δυσκολία. Η ΔΕΠΥ δεν μπορεί να διαγνωστεί με ακρίβεια μόνο με κάποια σύντομη παρατήρηση του ατόμου ή με μία συνομιλία με το άτομο αυτό. Το άτομο αυτό μπορεί να μην εμφανίζει πάντα τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ κατά την επίσκεψη στο ιατρείο και οι ειδικοί που διενεργούν την αξιολόγηση χρειάζεται να λάβουν ένα λεπτομερές ιστορικό της ζωής του ατόμου που αξιολογείται. Μία διάγνωση για ΔΕΠΥ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διαγνωστικό έλεγχο πιθανής συνύπαρξης άλλων παθήσεων.

Οι κλινικές οδηγίες για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ παρέχονται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric Association) στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition | DSM-5). Αυτές οι καθιερωμένες οδηγίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην έρευνα και στην κλινική πρακτική. Κατά τη διάρκεια μίας αξιολόγησης, θα εξακριβωθεί η έκταση και η ένταση των συμπτωμάτων που ισχύουν στον ενήλικα και το κατά πόσο και πως αυτά υπήρχαν και στην παιδική του ηλικία. Κατά τη διάγνωση οι ενήλικες θα πρέπει να επιδείξουν τουλάχιστον πέντε από τα συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί ν’ αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, οπότε η ΔΕΠΥ μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά στους ενήλικες, από όταν ήταν παιδιά.

Το DSM-5 αναφέρει τρεις εκδηλώσεις της ΔΕΠΥ: Αυτή όπου επικρατεί η διάσπαση προσοχής και η αποσεξία, αυτή όπου επικρατεί η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα και ο συνδυασμένος τύπος. Τα συμπτώματα για κάθε μία αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω:

Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα του Απρόσεκτου Τύπου

 • Αδυνατεί να προσέξει λεπτομέρειες ή κάνει λάθη από απροσεξία
 • Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε κάτι
 • Δε φαίνεται να ακούει
 • Πασχίζει να ακολουθήσει οδηγίες
 • Δυσκολεύεται στην οργάνωση
 • Αποφεύγει ή δεν του αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν πολλή σκέψη
 • Χάνει αντικείμενα
 • Αποσπάται εύκολα
 • Ξεχνάει εύκολα σε καθημερινές δραστηριότητες

Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα του Υπερκινητικού/ Παρορμητικού Τύπου:

 • Κουνάει νευρικά τα χέρια ή τα πόδια του ή στριφογυρίζει στην καρέκλα
 • Δυσκολεύεται να παραμείνει καθιστός
 • Τρέχει ελεύθερα ή σκαρφαλώνει σε υπερβολικό βαθμό ως παιδί, ενώ αδυνατεί να μείνει ακίνητος ως ενήλικας
 • Δυσκολεύεται να συμμετάσχει ήσυχα σε δραστηριότητες
 • Ενεργεί σαν να καθοδηγείται από μηχανήοι ενήλικες συχνά νιώθουν μέσα τους πως έχουν μια μηχανή που δε σταματάει ποτέ
 • Μιλά υπερβολικά
 • «Πετά» άμεσα την απάντηση, πριν τελειώσει η ερώτηση
 • Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
 • Διακόπτει ή «πετιέται», όταν μιλούν άλλοι

Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα Συνδυασμένου Τύπου

 • Έχει συμπτώματα και από τις δύο παραπάνω λίστες

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, οπότε η ΔΕΠΥ στους ενήλικες μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά από όταν ήταν παιδιά.

Μια διάγνωση για ΔΕΠΥ παρέχεται από την κλινική ιατρό με βάση τον αριθμό και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, την διάρκεια αυτών και τον βαθμό στον οποίο αυτά προκαλούν ενοχλήσεις σε διάφορες πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως στο σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις με φίλους ή με γνωστούς ή σε τυχόν άλλες δραστηριότητες. Είναι πιθανόν να πληρούνται τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΕΠΥ χωρίς να εμφανίζονται τα συμπτώματα υπερκινητικότητας ή παρορμητικότητας. Η κλινική ιατρός πρέπει να εξακριβώσει περαιτέρω, εάν αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από τυχόν άλλες παθήσεις, ή επηρεάζονται από τυχόν άλλες καταστάσεις.

Μερικά από τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί πριν από την ηλικία των 12 ετών. Αυτό συνήθως απαιτεί επιβεβαίωση από κάποιο γονέα ή κάποιον άλλο πληροφοριοδότη. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η παρουσία σημαντικής επιβάρυνσης της λειτουργικότητας σε τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία της ζωής του ατόμου, αποτελεί κομβικό σημείο στη διάγνωση της ΔΕΠΥ. Η δυσλειτουργικότητα αναφέρεται στο πως η ΔΕΠΥ επηρεάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Παραδείγματα δυσκολιών αποτελούν η απώλεια εργασίας λόγω των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, η ύπαρξη έντονων αντιπαραθέσεων σε ένα γάμο, η ύπαρξη οικονομικών προβλημάτων λόγω παρορμητικών αγορών, η αδυναμία να πληρωθούν οι λογαριασμοί στην ώρα τους ή οι πολλαπλές αποτυχίες στο πανεπιστήμιο. Αν το άτομο υπό εξέταση επιδείξει έναν αριθμό από συμπτώματα της ΔΕΠΥ, αλλά αυτά δεν προκαλούν σημαντικά προβλήματα, εκείνος/εκείνη μπορεί να μην πληροί τα κριτήρια διάγνωσης για ΔΕΠΥ ως μία κλινική διαταραχή.

Διαδικτυακές κλίμακες αυτό­­-αξιολόγησης

Υπάρχουν πολλοί διαδικτυακοί ιστότοποι σχετικά με τη ΔΕΠΥ, που προσφέρουν διαφόρων ειδών ερωτηματολόγια και λίστες με συμπτώματα. Τα περισσότερα από αυτά τα ερωτηματολόγια δεν είναι τυποποιημένα ή επιστημονικώς επιβεβαιωμένα και δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό-διάγνωση ή διάγνωση άλλων ανθρώπων με ΔΕΠΥ. Μία έγκυρη διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από καταρτισμένους και εξειδικευμένους ειδικούς ψυχικής υγείας.

 

Ποιοι είναι οι κλινικοί που έχουν εξειδικευτεί στη διάγνωση της ΔΕΠΥ;

Για τους ενήλικες, μια διαγνωστική αξιολόγηση για ΔΕΠΥ πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας ή από ιατρό εξειδικευμένο στη ΔΕΠΥ. Οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να είναι κλινικοί ψυχολόγοι, ιατροί (ψυχίατρος, νευρολόγος, οικογενειακός ιατρός ή κάποιου άλλου είδους ιατρός) ή κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί εφόσον έχουν γνώση και εμπειρία πάνω στη διαταραχή. Συμβουλευτείτε τη λίστα με τους φορείς πιστοποίησης (για παιδιά) και συμπληρώστε τη φόρμα αξιολόγησης εδώ για ενήλικες του Τμήματος Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών Ενηλίκων Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Οποιονδήποτε τύπο επαγγελματία και αν επιλέξετε είναι σημαντικό να ρωτήσετε σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία του στους ενήλικες με ΔΕΠΥ. Πολλές φορές το επίπεδο γνώσεων του επαγγελματία και οι γνώσεις του σχετικά με τη ΔΕΠΥ στους ενήλικες είναι πιο σημαντικές για την λήψη μίας ακριβούς διάγνωσης και ενός αποτελεσματικού πλάνου θεραπείας, από τα πτυχία που κατέχει. Οι καταρτισμένοι επαγγελματίες είναι συχνά πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους με τους ενήλικες με ΔΕΠΥ. Αν κάποιος επαγγελματίας διστάζει να παρέχει απαντήσεις σε τέτοια εύλογα αιτήματα θα πρέπει να κινεί υποψίες και μπορεί να είναι ένδειξη, πως το άτομο που θα αξιολογηθεί, πρέπει να αναζητήσει ένα διαφορετικό επαγγελματία.

 

Πως βρίσκω έναν επαγγελματία που να είναι καταρτισμένος να διαγνώσει τη ΔΕΠΥ;

Ρωτήστε τον προσωπικό σας ιατρό για παραπομπή σε έναν ειδικό επιστήμονα υγείας στην περιοχή σας, που να είναι καταρτισμένος να αξιολογήσει τη ΔΕΠΥ για ενήλικες. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η ΔΕΠΥ στους ενήλικες δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα γνωστή στους ειδικούς επαγγελματίες υγείας και αυτός είναι ο κύριος λόγος που είναι δύσκολη η εύρεση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Μπορεί να φανεί επίσης χρήσιμο να καλέσετε ένα τοπικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ένα τμήμα Ιατρικής κάποιου πανεπιστημίου ή ένα μεταπτυχιακό τμήμα Ψυχολογίας για συστάσεις. Αν υπάρχει κάποια ομάδα υποστήριξης για ΔΕΠΥ στην περιοχή σας, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο να πάτε εκεί και να συνομιλήσετε με τους ανθρώπους που συναντιούνται εκεί. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν συνεργαστεί με έναν ή παραπάνω ειδικούς στην κοινότητά σας και να μπορέσουν να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Τέλος, υπάρχουν πολλοί ιστότοποι που παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες για τη ΔΕΠΥ. Επικοινωνήστε με το adhdhellas@outlook.com.gr για καθοδήγηση.

Πως γνωρίζω εάν χρειάζεται να αξιολογηθώ για ΔΕΠΥ;

Οι περισσότεροι ενήλικες που θα ζητήσουν αξιολόγηση για ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε μία ή περισσότερες πτυχές της ζωής τους. Τα παρακάτω είναι κάποια από τα πιο συχνά προβλήματα:

 • Ασυνεπής απόδοση σε δουλειές ή στην καριέρα τους. Συχνή απόλυση ή παραίτηση από δουλειές.
 • Ιστορικό ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών αποτυχιών
 • Ανικανότητα στο να διαχειριστούν καθημερινές υποχρεώσεις, όπως τις δουλειές του σπιτιού, τυχόν εργασίες συντήρησης, την πληρωμή λογαριασμών ή την οργάνωση αντικειμένων
 • Προβλήματα στη σχέση τους λόγω της αναβλητικότητας ή/και της μη-ολοκλήρωσης εργασιών
 • Σημαντικά πράγματα ξεχνιούνται
 • Η εύκολη αναστάτωση για ασήμαντα πράγματα και η μικρή ανοχή στις δυσκολίες
 • Χρόνιο στρες και ανησυχία λόγω της αποτυχίας τους να φέρουν εις πέρας στόχους και να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους
 • Χρόνια και έντονα συναισθήματα ανησυχίας, ντροπής και ενοχής

Ένας καταρτισμένος επαγγελματίας μπορεί να διαπιστώσει αν αυτά τα προβλήματα οφείλονται στη ΔΕΠΥ, σε κάποιο άλλο λόγο ή σε κάποιο συνδυασμό αιτιών. Παρόλο που μερικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι εμφανή από την πρώιμη παιδική ηλικία, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα, παρά μόνο πιο αργά στην ζωή τους. Κάποια πολύ έξυπνα και ταλαντούχα άτομα, για παράδειγμα, μπορούν να αντισταθμίζουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ και να μην αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μέχρι το λύκειο, το πανεπιστήμιο ή ακόμα και όταν ξεκινούν την καριέρα τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι γονείς μπορεί να παρείχαν ένα ιδιαίτερα προστατευτικό, δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, μέχρι να ξεκινήσει το παιδί να ζει ανεξάρτητα ως νεαρή ενήλικας.

Πως θα πρέπει να προετοιμαστώ για την αξιολόγηση;

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα μικρό άγχος πριν οποιαδήποτε αξιολόγηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δε θα πρέπει να σταματήσει τον οποιονδήποτε από το να αναζητήσει αξιολόγηση, εάν έχει σημαντικά προβλήματα στη ζωή του και υποπτεύεται πως έχει ΔΕΠΥ. Δυστυχώς, κάποιες από τις γνωστές παρανοήσεις σχετικά με τη ΔΕΠΥ, όπως το ότι “υπάρχει μόνο σε παιδιά” ή ότι “αυτός ο άνθρωπος απλώς ψάχνει μία δικαιολογία”, κάνουν πολλούς ανθρώπους επιφυλακτικούς, ως προς το να ζητήσουν βοήθεια.

Πολλοί ειδικοί βρίσκουν ότι παλιοί σχολικοί έλεγχοι από την περίοδο του νηπιαγωγείου ή ακόμη και από τα προσχολικά χρόνια μπορούν να αναδείξουν σημαντικές πληροφορίες. Αν αυτά τα αρχεία είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να δοθούν στο πρώτο ραντεβού. Αντίγραφα από προηγούμενες ψυχολογικές αξιολογήσεις ή τεστ θα πρέπει επίσης να δοθούν στο ραντεβού. Για ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χώρο εργασίας, αξιολογήσεις για την δουλειά τους θα πρέπει να δοθούν, εάν είναι διαθέσιμες.

Πολλοί επαγγελματίες θα ζητήσουν από το άτομο να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια πριν την αξιολόγηση και να υποδείξει ένα σύντροφο ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του που να μπορεί κι αυτό να συμμετάσχει σε κάποια μέρη της αξιολόγησης. Η γρήγορη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα επιταχύνει την αξιολόγηση.

Τι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση;

Παρόλο που διαφορετικοί κλινικοί ιατροί θα χρησιμοποιήσουν διαφορετικές διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης, κάποια πρωτόκολλα θεωρούνται αναγκαία για μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Αυτά συμπεριλαμβάνουν μία διεξοδική διαγνωστική συνέντευξη, πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές όπως το/τη σύντροφο του ανθρώπου ή άλλα μέλη της οικογενείας του, λίστες συμπτωμάτων του DSM-5, τυποποιημένες κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς για ΔΕΠΥ και άλλους τύπους ψυχομετρικών εξετάσεων, αν θεωρηθούν απαραίτητες από τον κλινικό ιατρό. Αυτά αναλύονται περαιτέρω παρακάτω.

Η διαγνωστική συνέντευξη: τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ

Το πιο σημαντικό μέρος μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης για ΔΕΠΥ είναι μία δομημένη ή ημιδομημένη συνέντευξη, που να παρέχει το αναλυτικό ιστορικό του ατόμου που αξιολογείται. Η ιατρός που διεξάγει τη συνέντευξη ρωτά ένα προκαθορισμένο και τυποποιημένο σετ ερωτήσεων, έτσι ώστε να αυξήσει την αξιοπιστία και να μειώσει την πιθανότητα κάποιος άλλος ιατρός σε μία διαφορετική συνέντευξη να εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα. Η κλινική ιατρός καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, θα συζητήσει συγκεκριμένα προβλήματα σε βάθος και θα ρωτήσει συμπληρωματικές ερωτήσεις, για να διασφαλίσει ότι όλες οι σημαντικές πτυχές έχουν καλυφθεί. Ο εξεταστής θα αξιολογήσει τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΕΠΥ και θα διαπιστώσει πόσα από αυτά εμφανίζονται στο άτομο που εξετάζεται, τόσο στην παρούσα χρονική στιγμή όσο και στην παιδική του ηλικία. Ο ιατρός που διεξάγει τη συνέντευξη, θα εξακριβώσει ακόμη την έκταση στην οποία αυτά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ επηρεάζουν την ζωή του ατόμου.

Η διαγνωστική συνέντευξη: έλεγχος για άλλες ψυχικές διαταραχές

Η κλινικός θα διεξάγει μία διεξοδική έρευνα για να ελέγξει εάν υπάρχουν άλλες ψυχικές διαταραχές, που μπορεί να μοιάζουν στη ΔΕΠΥ ή συχνά συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ σπάνια παρουσιάζεται μόνη και έρευνες έχουν δείξει πως περισσότερα από τα δύο τρίτα των ανθρώπων με ΔΕΠΥ έχουν μία ή περισσότερες συνυπάρχουσες παθήσεις. Οι πιο συνήθεις είναι η κατάθλιψη, οι διαταραχές άγχους, οι μαθησιακές δυσκολίες και οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. Πολλές από αυτές τις παθήσεις έχουν συμπτώματα που «μιμούνται» τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ και μπορεί, στην πραγματικότητα, να θεωρούνται λανθασμένα ως συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Μια διεξοδική αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει έλεγχο για συνύπαρξη άλλων παθήσεων. Όταν μία ή περισσότερες παθήσεις συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ, είναι αναγκαίο να διαγνωστούν και να θεραπευτούν όλες. Η μη αντιμετώπιση των συνυπαρχόντων παθήσεων, συχνά οδηγεί σε αποτυχία στη θεραπεία της ΔΕΠΥ. Και, ακόμη πιο σημαντικό, όταν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ αποτελούν μια δευτερογενή συνέπεια της κατάθλιψης, του άγχους ή κάποιας άλλης ψυχικής διαταραχής, η αδυναμία να εντοπιστεί η άλλη διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη θεραπεία για ΔΕΠΥ ενώ αυτή δεν υπάρχει. Άλλες φορές, η θεραπεία της ΔΕΠΥ θα «εξαφανίσει» την άλλη διαταραχή και την ανάγκη να θεραπευτεί ανεξάρτητα από τη ΔΕΠΥ καθώς αυτή θα ήταν δευτερογενή της ΔΕΠΥ (π.χ. η κατάθλιψη οφειλόταν στη ΔΕΠΥ).

Είναι πιθανόν η ειδικός να ρωτήσει για το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, την ανάπτυξη του από τα πρώιμα παιδικά χρόνια, την ακαδημαϊκή και εργασιακή του εμπειρία, το ιστορικό οδήγησής του, τυχόν καταχρήσεις ουσιών ή αλκοόλ, καθώς και το οικογενειακό, συζυγικό και κοινωνικό του ιστορικό. Θα κοιτάξει για τυχόν μοτίβα τυπικά για ανθρώπους με ΔΕΠΥ και θα προσπαθήσει επίσης να διερευνήσει, αν άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της ΔΕΠΥ.

Η συμμετοχή άλλων μελών της οικογένειας ή του/της συντρόφου

Είναι επίσης σημαντικό για τον κλινικό ιατρό να διεξάγει συνέντευξη με μία ή παραπάνω ανεξάρτητες πηγές, όπως ένα σημαντικό πρόσωπο στην ζωή του ατόμου που αξιολογείται (σύζυγος, μέλος της οικογένειας, γονέας ή σύντροφος), που να γνωρίζει το άτομο καλά. Αυτή η διαδικασία δε χρησιμοποιείται για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ειλικρίνεια του ατόμου, αλλά περισσότερο για να συλλεχθούν παραπάνω πληροφορίες. Πολλοί ενήλικες με ΔΕΠΥ έχουν μία θολή ή κακή μνήμη του παρελθόντος τους, ειδικά από τα παιδικά τους χρόνια. Ενδέχεται να μπορέσουν να ανακαλέσουν σημαντικές λεπτομέρειες, αλλά να ξεχάσουν κάποια παλιά διάγνωση ή κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν. Επομένως, η ειδικός μπορεί να ζητήσει από το άτομο που αξιολογείται, να δώσει στους γονείς του να συμπληρώσουν ένα «προφίλ», που να περιγράφει τη συμπεριφορά του στην παιδική ηλικία.

Πολλοί ενήλικες με ΔΕΠΥ έχουν επίσης περιορισμένη αντίληψη του πως οι συμπεριφορές τους που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ, τους προκαλούν προβλήματα και έχουν επίδραση στους άλλους. Στην περίπτωση των ζευγαριών που είναι παντρεμένα ή συζούν, αποτελεί πλεονέκτημα για τον ειδικό να δει και τους δύο όταν αξιολογεί τα συμπτώματα για ΔΕΠΥ. Αυτή η διαδικασία βοηθά επίσης το σύζυγο ή σύντροφο χωρίς ΔΕΠΥ να αναπτύξει μία ακριβή κατανόηση και μία συμπονετική στάση σχετικά με την επίδραση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στη σχέση τους, βοηθώντας την βελτίωση της σχέσης, όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί. Αν δεν είναι εύκολο να γίνει συνέντευξη του/της συντρόφου, η συμπλήρωση μίας λίστας ελέγχου συμπτωμάτων είναι μία καλή εναλλακτική.

Πολλοί ενήλικες με ΔΕΠΥ μπορεί να νιώσουν ανήσυχοι ή ντροπιασμένοι από τα συνηθισμένα προβλήματα που προκαλεί η διαταραχή. Είναι πολύ σημαντικό για το άτομο υπό αξιολόγηση να συζητήσει ανοικτά και με ειλικρίνεια αυτά τα προβλήματα και να μην παρακρατήσει κάποιες πληροφορίες, λόγω συναισθημάτων ντροπής ή φόβου κριτικής. Η ποιότητα της αξιολόγησης και η ακρίβεια της διάγνωσης και των προτάσεων για θεραπεία κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια των πληροφοριών που θα δοθούν στην αξιολόγηση.

Τυποποιημένες κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς

Μια αναλυτική αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τυποποιημένες κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς. Αυτά τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούν την έρευνα για να συγκρίνουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων με ΔΕΠΥ με αυτές των ανθρώπων χωρίς ΔΕΠΥ. Οι βαθμολογίες στις κλίμακες δε θεωρούνται διαγνωστικές από μόνες τους, αλλά χρησιμοποιούνται ως μία σημαντική πηγή αντικειμενικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Οι περισσότεροι κλινικοί ιατροί ζητούν από το άτομο υπό αξιολόγηση καθώς και το/τη σύντροφό του να συμπληρώσουν αυτές τις κλίμακες αξιολόγησης.

Επιπλέον εξετάσεις

Ανάλογα με τον άνθρωπο και τα προβλήματα που έχει, επιπρόσθετες εξετάσεις για ψυχολογικές, νευροψυχολογικές ή μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να ζητηθούν, εφόσον χρειάζονται. Αυτές οι εξετάσεις δεν διαγιγνώσκουν άμεσα τη ΔΕΠΥ, αλλά μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πως η ΔΕΠΥ επηρεάζει τον άνθρωπο. Οι εξετάσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στο να ανιχνευτεί η παρουσία και η επίδραση άλλων παθήσεων που συνυπάρχουν. Για παράδειγμα με σκοπό να ανιχνευθεί, εάν ένα άτομο έχει μία μαθησιακή δυσκολία, ο ειδικό θα δώσει συνήθως ένα τεστ νοημοσύνης καθώς και ένα τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών.

Ιατρικές εξετάσεις

Αν το άτομο που αξιολογήθηκε δεν έχει πραγματοποιήσει ένα πρόσφατο γενικό ιατρικό check up (εντός 6–12 μηνών), ένας γενικός αιματολογικός έλεγχος συστήνεται, έτσι ώστε να αποκλειστούν άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλούν τα συμπτώματα. Κάποιες παθήσεις, όπως προβλήματα με τον θυροειδή ή η επιληψία, μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της ΔΕΠΥ. Μια αιματολογική εξέταση δεν επιβεβαιώνει τη ΔΕΠΥ αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική στο να βοηθήσει να αποκλειστούν άλλες παθήσεις ή προβλήματα.

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Προς το τέλος της αξιολόγησης, η ειδικός θα ενοποιήσει τις πληροφορίες που συνέλλεξε από τις διάφορες πηγές που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα συντάξει μία γραπτή αναφορά και θα παρέχει στον άνθρωπο ή/και την οικογένεια του μια ολοκληρωμένη διαγνωστική άποψη σχετικά με την ΔΕΠΥ και όποιες άλλες ψυχικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες ανιχνεύτηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Θα αξιολογήσει μετά τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές και θα βοηθήσει το άτομο να προγραμματίσει μία σειρά από ενδεδειγμένες ιατροφαρμακευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Μετέπειτα, ο κλινικός ιατρός ίσως επικοινωνήσει με τους παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ανθρώπου, στον βαθμό που αυτό θα κριθεί αναγκαίο (πχ την ψυχολόγο του, τον υπεύθυνο στο Πανεπιστήμιο όπου σπουδάζει, κτλ.)

Πηγή

Απόδοση: Κυριάκος Χατζηευθυμιάδης, Φοιτητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

Ενήλικες με ΔΕΠΥ

H Υπερεστίαση (hyperfocus) στην Υπηρεσία…

Ακολουθούν 7 βήματα, για να βοηθήσετε τον εγκέφαλό σας με ΔΕΠΥ, να αξιοποιήσει αυτή την εκπληκτική -αλλά φευγαλέα- ικανότητα, να συγκεντρώνεται σε μια εργασία, να αποκλείει τους περισπασμούς και να ολοκληρώνει τα πράγματα.Ακολουθεί ένας οδηγός για παραγωγική υπερεστίαση στην εργασία. Τι θα γινόταν, αν μπορούσατε, να χρησιμοποιήσετε την υπερεστίαση κατ' εντολη, και να την κάνετε δική σας; Τι θα γινόταν, αν μπορούσατε, να διεκπεραιώνετε...

Περισσότερα...

“Everything Everywhere All at Once”: Και…

  “Αυτή η γυναίκα έχει ΔΕΠΥ”. Αυτή η σκέψη είχε καρφωθεί στο μυαλό μου όσο παρακολουθούσα την ταινία “Τα Πάντα Όλα” (2022) των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, που φέτος καρπώθηκε 7 χρυσά αγαλματίδια. Βέβαια, στη συνέχεια, η αίσθηση μου εξελίχθηκε σε “ολόκληρη η ταινία έχει ΔΕΠΥ”, αφού ήταν αδύνατον να μην παρατηρώ οικεία χαρακτηριστικά και καταστάσεις στα πρόσωπα και στη...

Περισσότερα...

«Θα μπορούσα να έχω και αυτισμό;» Σημάδ…

Ο αυτισμός στις γυναίκες είναι παρεξηγημένος και συνήθως γίνεται λανθασμένη διάγνωση ή αγνοείται εντελώς παρουσία μιας συνυπάρχουσας πάθησης όπως της ΔΕΠΥ. Ακολουθεί μια επισκόπηση του πώς μπορεί να εμφανίζεται ο αυτισμός στις γυναίκες με ΔΕΠΥ, συνδυαστικά με διαγνωστικά ζητήματα και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης της κοινωνίας και το ιατρικό κατεστημένο. Παραδοσιακά, η ΔΕΠΥ θεωρείται μια διαταραχή ενός ζωηρού αγοριού...

Περισσότερα...

Η αλήθεια για τη ΔΕΠΥ και τον εθισμό

  Τα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ δεν θα οδηγήσουν κάποιο άτομο σε χρήση ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα, οι έφηβοι και οι ενήλικες, που αναζητούν θεραπεία για τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ από ό,τι οι αντίστοιχοι έφηβοι και ενήλικες, που δεν έχουν διαγνωστεί και δεν έχουν λάβει θεραπεία. Τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνη υπόθεση, αν έχετε...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ: Η σχέση μου με απατά! Κα…

  Το ταίρι σας έχει άλλη σχέση; Το σοκ δεν περιγράφεται… σχεδόν απεριόριστος πόνος, ακόμα κι αν τον έχετε ξαναπεράσει. Τα πάντα στον κόσμο σας ανατρέπονται και τα συναισθήματα σας δεν περιγράφονται. Επιπλέον, το άτομο που έχει απατήσει δεν μπορεί να κατανοήσει τον πόνο σας, επειδή βιώνει μια πολύ διαφορετική (και πολύ πιο θετική) εμπειρία. Δεν είστε μόνες/οι. Η έρευνα του Ari...

Περισσότερα...

Η ΔΕΠΥ στα κορίτσια είναι μια πρόκληση π…

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να αναλογιστούμε πως θα γεφυρωθεί το χάσμα των φύλων στην επιστήμη, εμβαθύνοντας στις περιπτώσεις ΔΕΠ-Υ η οποία αφορά και το γυναικείο φύλο. Το φύλο και οι ορμόνες μπορεί να επηρεάσουν ποια συμπτώματα είναι κυρίαρχα, για αυτό τον λόγο πολλές φορές η ΔΕΠ-Υ στις γυναίκες περνάει απαρατήρητη. Οι «κανόνες» του...

Περισσότερα...

Γιατί ο εγκέφαλος ενός ατόμου με ΔΕΠΥ απ…

  Κατά καιρούς, ο εγκέφαλος ενός ατόμου με ΔΕΠΥ μοιάζει να μην χορταίνει ποτέ - ιδίως όταν πρόκειται για κοινές πηγές διέγερσης, όπως τα βιντεοπαιχνίδια, το σεξ και οι ουσίες. Δείτε γιατί ο εγκέφαλός σας αποζητά διαρκώς αυτά τα πράγματα - και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινή σας συμπεριφορά. Η πρόοδος της τεχνολογίας μας προσφέρει ένα ολοένα και μεγαλύτερο παράθυρο στις νευρολογικές...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ, Γυναίκες και Εργασία

Πώς βιώνεται και πώς αντιμετωπίζεται; Η Renee άρχισε να παρατηρεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ήταν 16 χρονών. “Γιατί ενώ ήμουν έξυπνη δεν μπορούσα να αποκτήσω καλούς βαθμούς; Πάντοτε καταλάβαινα τι έπρεπε να κάνω (στο σχολείο), αλλά όταν προσπαθούσα να το κάνω, ποτέ δεν μου έβγαινε σωστά. Ποτέ δεν το τελείωνα. Πάντοτε αισθανόμουν εξαντλημένη μετά από την πρώτη προσπάθεια.” Παρά το...

Περισσότερα...

"Μήπως τελικά όλοι έχουν ΔΕΠΥ; Όχι…

  "Όταν τα νευροτυπικά άτομα λένε ότι "έχω ΔΕΠΥ", διαιωνίζουν ένα στερεότυπο - όχι μόνο για το τι είναι η ΔΕΠΥ (π.χ. δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε), αλλά και για το πώς εκδηλώνεται (π.χ. ξεχνάμε τα πορτοφόλια και απομακρυνόμαστε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων)"   "Έχω διάσπαση", λένε μερικοί. "Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σήμερα". "Κοίτα, ένας σκίουρος!" "Όλοι δεν έχουν διάσπαση στις μέρες μας;" Πιθανόν να έχετε...

Περισσότερα...

Οδηγός Επιβίωσης για Φοιτητές με ΔΕΠΥ

ΔΕΠΥ και πανεπιστήμιο - είναι ένας τρομερός συνδυασμός. Σημαίνει συνεχιζόμενη εκτελεστική δυσλειτουργία, αλλά με πιο πολύπλοκα προγράμματα και απαιτητικά μαθήματα. Σημαίνει καθυστέρηση στην κοινωνική ωρίμανση και στις ικανότητες λήψης αποφάσεων, με πειρασμούς να καραδοκούν παντού. Εν ολίγοις, η ΔΕΠΥ και το πανεπιστήμιο σημαίνει πολύ προσπάθεια. Ακολουθούν 7 στρατηγικές από ειδικούς που σχεδιάστηκαν ειδικά για φοιτητές με ελλειμματική προσοχή - και...

Περισσότερα...

Διαχείριση χρόνου και ΔΕΠ-Υ: Ατζέντα

Εάν δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τον χρόνο σου ή να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα δεν είσαι ο μόνος. Πολλοί άνθρωποι με ΔΕΠ-Υ ανακαλύπτουν ότι ένα συνδυασμός από φτωχές οργανωτικές ικανότητες και προβλήματα με τη μνήμη εργασίας (την ικανότητα να κρατάς πληροφορίες στη μνήμη σου ενώ τις χρησιμοποιείς) οδηγούν σε χαμένο χρόνο και σε μισοτελειωμένες δουλειές και πλάνα, τόσο στη δουλειά όσο και...

Περισσότερα...

Διαχείριση χρόνου και ΔΕΠΥ: Λίστες

Το έχετε διαβάσει σε περιοδικά, σε βιβλία και στο διαδίκτυο. Το έχετε ακούσει από ειδικούς οργάνωσης και άλλους: Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι, τότε χρειάζεται να φτιάχνετε λίστες to do. Αλλά τι σημαίνει να φτιάχνω λίστα to do και πώς τη χρησιμοποιώ; Η ιδέα πίσω από τη λίστα to do είναι ότι σας παρέχει ένα μέρος να καταγράψετε σημειώσεις, ώστε να...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και Ύπνος: Διάγνωση Διαταραχών και …

Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές μεταξύ ατόμων με ΔΕΠΥ. Εάν έχετε προβλήματα ύπνου, πιθανόν να νιώθετε τις επιπτώσεις της αϋπνίας στο σχολείο ή στη δουλειά, στις σχέσεις σας, κατά την οδήγηση και στην καθημερινή σας ζωή. Διάγνωση διαταραχής ύπνου Το να μιλήσετε σε έναν γιατρό ή επαγγελματία ψυχικής υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τον ύπνο σας είναι το πιο...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και Διαταραχές Ύπνου

Πολλά παιδιά και ενήλικες με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου. Σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά και έφηβοι, αλλά και τέσσερις στους πέντε ενήλικες με ΔΕΠΥ εμφανίζουν διαταραχές ύπνου. Η έλλειψη επαρκούς ύπνου ή/και η υπνηλία εν ώρα δουλειάς/σχολείου έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό όπως σωματικές ασθένειες, προβλήματα συμπεριφοράς και αλλαγές στη διάθεση. Ενώ οι ενήλικες, όταν εμφανίζουν διαταραχές ύπνου...

Περισσότερα...

Τεμπελιά: Δεν Υπάρχει - Υπάρχουν όμως αό…

Από τον Devon Price Είμαι καθηγητής ψυχολογίας από το 2012. Τα προηγούμενα έξι χρόνια, έχω παρατηρήσει φοιτητές όλων των ηλικιών να κωλυσιεργούν στην παράδοση γραπτών, να λείπουν από ημέρες παρουσιάσεων, να αγνοούν εργασίες, και να χάνουν τις προθεσμίες. Έχω δει πολλά υποσχόμενους μελλοντικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποτυγχάνουν να στείλουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα. Έχω δει διδακτορικούς φοιτητές να χρειάζονται μήνες ή...

Περισσότερα...

Διαχείριση χρημάτων και ΔΕΠΥ: Αποταμίευσ…

Η αποταμίευση είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και το μέλλον σας. Ίσως θα σας χρησιμεύσει για να πληρώσετε μια έκτακτη ανάγκη, ή ίσως θα πάει στην προκαταβολή ενός νέου σπιτιού, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι έχετε εξοικονομήσει κάποια χρήματα μπορεί να σας προσφέρει πραγματική ηρεμία. Εάν δεν έχετε...

Περισσότερα...

10 βασικά σημάδια αυτισμού στις γυναίκες

Ο αυτισμός ανδρών και γυναικών ενέχει ορισμένες ομοιότητες, αλλά συνολικά, οι γυναίκες με αυτισμό τείνουν να παρουσιάζουν διαφορετικά γνωρίσματα από τους άνδρες. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στις γυναίκες συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές δυσκολίες, τα θέματα συναισθηματικής ρύθμισης και τη φύση των έντονων ενδιαφερόντων. Η κατανόηση του ότι ο αυτισμός μπορεί να εκδηλωθεί διαφορετικά στις γυναίκες και η αναζήτηση ακριβούς διάγνωσης...

Περισσότερα...

Προσωπικές Ιστορίες Ζωής με ΔΕΠ-Υ

 Διαβάστε τις ιστορίες τεσσάρων επιτυχημένων επιχειρηματιών. Όλοι έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, και δεν νιώθουν πως χρειάζονται να ῾διορθωθούν’. Susan Baroncini-Moe | Σούζαν Μπαρονσίνη-Μόου Executive coach και συγγραφέας του «Business in Blue Jeans» Όταν η Σούζαν Μπαρονσίνη-Μόου διαγνώστηκε με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), λίγο πριν τα 40 της, κατάλαβε επιτέλους γιατί δυσκολευόταν να ολοκληρώσει εργασίες, ξεχνούσε συχνά πράγματα, και μιλούσε τόσο πολύ...

Περισσότερα...

Η ΔΕΠΥ χρειάζεται ένα καλύτερο όνομα. Το…

Η ΔΕΠΥ δεν είναι μια απλή διαταραχή- είναι ένας συνδυασμός χαρισμάτων και δυσκολιών. Μια πιο αντιπροσωπευτική ονομασία για την πάθηση είναι ΣΜΕΠ, ή σύνδρομο μεταβλητών ερεθισμάτων προσοχής (VAST: Variable Attention Stimulus Trait). Αυτή η νέα ονομασία συμπεριλαμβάνει την ευαισθησία στην απόρριψη αλλά και την "ευφορία μετά την αναγνώριση" - την υπερφορτισμένη αντίδραση στην αντιληπτή ενθάρρυνση. Μάθετε πώς να την αξιοποιήσετε...

Περισσότερα...

Οι καλύτερες καριέρες για ενήλικες με ΔΕ…

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συνήθως θεωρείται διαταραχή παιδικής ηλικίας, ωστόσο μέχρι και το 50% των παιδιών με ΔΕΠΥ μεγαλώνουν και συνεχίζουν να έχουν ΔΕΠΥ και στην ενήλικη ζωή. Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στους ενήλικες, όπως η αποδιοργάνωση, η δυσκολία στη συγκέντρωση και η ευκολία στο να βαριέσαι και να χάνεις το ενδιαφέρον σου δυσκολεύουν την καλή απόδοση...

Περισσότερα...

Οδηγός Δώρων για Ενήλικες με ΔΕΠ-Υ

Διασκεδαστικές ιδέες για δώρα σε ενήλικες με ΔΕΠ-Υ. Οι παρακάτω ιδέες περιλαμβάνουν δώρα που μπορεί να μας ανακουφίζουν από τον εγκλεισμό της  πανδημίας, απλοποιούν την δουλειά από το σπίτι, υποστηρίζουν στόχους γυμναστικής και καταπολεμούν το στρες και την κόπωση. 1. Στατικό Ποδήλατο με επιφάνεια Η/Υ Δεν χρειάζεσαι ένα ακριβό ποδήλατο ή ένα ποδήλατο δρόμου για να «χτίσεις» μία υγιεινή συνήθεια ποδηλασίας αυτόν...

Περισσότερα...

ΔΕΠ-Υ και Διασκέδαση

Αν σε ρωτούσα, ‘Τί κάνεις για διασκέδαση;’ Τί θα απαντούσες; Θα έμενε κενό το μυαλό σου; Ή έχεις ολόκληρη λίστα έτοιμη με τα πράγματα που είναι διασκεδαστικά για εσένα; Δημοσιεύτηκε από την Jacqueline Sinfield Αν το μυαλό σου έμενε κενό… δεν είσαι μόνος/η. Οι περισσότεροι ενήλικες αντιδρούν με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν έχουν ξοδέψει συνειδητά χρόνο σκεπτόμενοι την απάντηση στην ερώτηση. Γνωρίζουμε...

Περισσότερα...

Ενήλικες με ΔΕΠΥ: Συμβουλές για ένα Καθα…

Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να αγχώνεται κανείς για μπουγάδες, μπάνια, και κουζίνες. Απελευθερώστε τον εαυτό σας από το βάρος των κουραστικών δουλειών του σπιτιού ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, φιλικές προς τη ΔΕΠΥ συμβουλές για να ζείτε πιο καθαρά και πιο οργανωμένα κάθε μέρα. Της Judith Kolberg Θα έπρεπε να λέγεται «τακτοποίηση του σπιτιού» ή «κατ’ οίκον περιορισμός»; Δεν είναι εύκολο...

Περισσότερα...

Χαμηλού κόστους συμβουλευτική για άτομα …

Το σωματείο ADHD Hellas έχει ξεκινήσει συνεργασία με το τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας του Ελληνικού Κέντρου Focusing (http://new.focusing.gr/) όπου εκπαιδευόμενοι θεραπεύτριες και θεραπευτές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται ως προς τα θέματα της ΔΕΠΥ και στο πλαίσιο της εποπτευόμενης πρακτικής τους άσκησης θα προσφέρουν τις συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές τους υπηρεσίες σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες με διεγνωσμένη ΔΕΠΥ με χαμηλό κόστος (για...

Περισσότερα...

Γράμμα ενήλικα με ΔΕΠ-Υ

Από μικρός δεν ήμουν πολύ καλός στο σχολείο. Ήμουν αντιδραστικός και καθόλου υπομονετικός. Στη μάνα μου ο δάσκαλος έλεγε ότι ο Πέτρος συνεχώς χάσκει τα πουλάκια έξω από το παράθυρο. Έφευγα από το σπίτι για να παίξω και γυρνούσα το βράδυ, όπως πρόλαβαν ευτυχώς οι περασμένες γενιές, αδιάβαστος και ενώ βαριόμουν να μελετήσω.   Σε μερικά μαθήματα που μου αρέσαν ήμουν καλός: έκθεση...

Περισσότερα...

11 πράγματα που χειροτερεύουν τη ΔΕΠ-Υ σ…

    1. H Έλλειψη Άσκησης Αν δε τα πάτε καλά με τη μνήμη σας, ίσως να ευθύνεται η ΔΕΠ-Υ. Αλλά αν δεν ασκείστε αρκετά, δεν βοηθάτε εσείς τον εγκέφαλό σας και άρα τη ΔΕΠ-Υ σας. Γιατί, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη σας. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να πάρετε πιο σωστές αποφάσεις, να μαθαίνετε πιο αποτελεσματικά και να έχετε...

Περισσότερα...

Διασημότητες με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ

  Σιμόν Μπάιλς (Simone Biles) Η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς ενημέρωσε τον κόσμο μέσω Twitter ότι έχει ΔΕΠΥ. Ανέφερε πως έπασχε από τότε που ήταν παιδί. Ωστόσο, με τη δύναμη της ενόργανης γυμναστικής κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. «Το να έχω ΔΕΠΥ, και να παίρνω φάρμακα για αυτό, δεν είναι κάτι για το οποίο...

Περισσότερα...

Ενήλικη ΔΕΠ-Υ, Τελειομανία, και Αναβλητι…

Πώς το να επιμένεις να κάνεις τα πράγματα τέλεια μπορεί να γίνει εμπόδιο για να τα ξεκινήσεις & να τα τελειώσεις. από τον Russell Ramsay, Ph.D. στο Rethinking Adult ADHD «Όταν ήμουν στο σχολείο οι δάσκαλοι μου είπαν ότι «η εξάσκηση οδηγεί στην τελειότητα» ∙ μετά μου είπαν ότι «κανείς δεν είναι τέλειος» οπότε σταμάτησα να εξασκούμαι» - Steven Wright, κωμικός Ένα...

Περισσότερα...

Οδηγός επιβίωσης για σχέσεις με Διαταραχ…

Εσύ, Εγώ και ... η ΔΕΠ-Υ Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας μπορεί να εκτροχιάσει την πιο σημαντική σχέση σας. Η διάσπαση προσοχής, η αναβλητικότητα και άλλα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ μπορούν να προκαλέσουν θυμό, εκνευρισμό και να πληγώσουν τα συναισθήματα τόσο του ατόμου με ΔΕΠ-Υ όσο και το σύντροφο του. Αλλά ο γάμος σας ή η σχέση σας μπορεί να ευδοκιμήσει...

Περισσότερα...

Κοινωνική απόσταση, Καραντίνα & ΔΕΠ-…

Η κοινωνική απόσταση (social distancing) και η καραντίνα μπορεί να χειροτερεύουν τη ΔΕΠ–Υ σας. Τι προτείνουν οι ειδικοί, της Rachel Simon Κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής κλήσης στο Zoom τις προάλλες, δυο φίλες λέγανε πόσο καθαρό είναι το δέρμα τους τελευταία, χάρη στο ότι δεν έβαζαν μέικ-απ για τη δουλειά. Χαμογέλασα καθώς τις άκουγα, αλλά δεν συμμετείχα- διότι παρόλο που κι...

Περισσότερα...

Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι;

Είτε έχεις ΔΕΠ-Υ ή όχι, το να διατηρείς τις φιλίες σου μπορεί να είναι δύσκολο όταν η καθημερινότητα σε καταβάλλει. Προτείνουμε αυτές τις στρατηγικές για να κάνετε νέους φίλους και να επιλύσετε θέματα με αυτούς που ήδη έχετε. Διατήρηση Υπάρχοντών Φιλιών Το να αφιερώνεις τον χρόνο και την προσοχή στις πιο σημαντικές σχέσεις μας είναι σκληρή δουλειά για τον καθένα- ειδικά για...

Περισσότερα...

Έχοντας γεννηθεί έτσι: Προσωπικές Ιστορί…

Διαβάστε τις ιστορίες τεσσάρων επιτυχημένων επιχειρηματιών, που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ, οι οποίοι λένε πως δεν "χρειάζονται διόρθωση". Από την Eileen Bailey Susan Baroncini-Moe, Executive coach και συγγραφέας του «Business in Blue Jeans»Όταν η Susan Baroncini-Moe διαγνώστηκε με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), λίγο πριν γίνει 40 χρονών, κατάλαβε επιτέλους γιατί δυσκολευόταν να ολοκληρώσει εργασίες, ξεχνούσε συχνά πράγματα, και μιλούσε...

Περισσότερα...

“Είμαι χοντρή. Έχω ΔΕΠΥ. Και δεν ντρέπομ…

“Αν είσαι χοντρός με ΔΕΠ-Υ, ο καθρέφτης που σου κρατάει η κοινωνία ενισχύει τις χειρότερες υποψίες για τον εαυτό σου. H αυτοαντίληψη της «τεμπελιάς» ή της «αδιαφορίας» συγκρούονται με την συναισθηματική υπερευαισθησία όταν υπόκεισαι fat-shaming (ταπείνωση λόγω του πάχους σου). Μετά, φυσικά, υπάρχει και η δυσφορία λόγω ευαισθησίας στην απόρριψη που επιφέρει διπλή δόση ντροπής και μίσος για τον εαυτό...

Περισσότερα...

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ΔΕΠ­-Υ και…

Το φετινό θέμα του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠ-Υ παγκοσμίως είναι "Κοινές ερωτήσεις: Αξιόπιστες απαντήσεις" Συλλέξαμε τις 50 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ & αξιόπιστοι ειδικοί θα δώσουν εύκολες, κατανοητές και γρήγορες απαντήσεις για γονείς, δασκάλους και άτομα με ΔΕΠ-Υ. Ο κλινικός καθηγητής ψυχιατρικής Russell A. Barkley, Ph.D. απαντά στο ερώτημα Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ΔΕΠ­-Υ και της...

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευ…

To Πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς» εκπονείται από την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου (Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Υπεύθυνος της Δράσης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Αρτέμιος Πεχλιβανίδης Το τμήμα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο είναι υπεύθυνο για αξιολόγηση, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, έρευνα. Οι στόχοι της Δράσης είναι: Α...

Περισσότερα...

Ποιοι τρόποι μειώνουν το στρες της ΔΕΠ-Υ…

Το φετινό θέμα του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠ-Υ παγκοσμίως είναι "Κοινές ερωτήσεις: Αξιόπιστες απαντήσεις" Συλλέξαμε τις 50 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ & αξιόπιστοι ειδικοί θα δώσουν εύκολες, κατανοητές και γρήγορες απαντήσεις για γονείς, δασκάλους και άτομα με ΔΕΠ-Υ. Η καθηγήτρια Ψυχιατρικής Lidia Zylowska MD απαντά στο ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί το στρες της ΔΕΠ-Υ; Το να...

Περισσότερα...

Ποια η σύνδεση μεταξύ άγχους και ΔΕΠ-Υ;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και το άγχος είναι ξεχωριστές παθήσεις, αλλά για πολύ κόσμο εμφανίζονται σαν πακέτο. Περίπου οι μισοί ενήλικες με ΔΕΠ-Υ έχουν επίσης αγχώδη διαταραχή. Αν είστε ένας από αυτούς, η σωστή θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ σας και επίσης να μετριάσει τα συναισθήματα άγχους σας. Τι να περιμένετε από τη ΔΕΠ-Υ και το...

Περισσότερα...

Γυναίκες μιλούν για τη ΔΕΠ-Υ τους

Κοιτάζοντας τις λίστες των διάσημων, επιτυχημένων ανθρώπων που έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση τους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), θα βρούμε κατά βάση άντρες- από τον Τζέιμς Κάρβιλ μέχρι τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ- που γιόρτασαν ως πρωτοπόροι, καθώς κατάφεραν να ξεπεράσουν τη διαταραχή τους. Πολλοί περιγράφουν ότι ήταν «η μασκότ της τάξης» στο σχολείο...

Περισσότερα...

Ένα ανοιχτό γράμμα στον σύζυγό μου

Εγώ έχω ΔΕΠΥ. Εσύ δεν έχεις. Δεν μιλάμε πάντα την ίδια γλώσσα, και δεν φταίει κανείς – αλλά παρόλα αυτά είναι ένας φραγμός για τη σχέση μας. Εδώ είναι 27 ειλικρινή αιτήματα που δεν μπορώ πάντα να διατυπώσω με σαφήνεια, οπότε στα γράφω εδώ. Σε παρακαλώ μην με κατακρίνεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μάθεις να αγαπάς κάποιον με ΔΕΠΥ, αλλά...

Περισσότερα...

COVID-19 και ενήλικες με ΔΕΠΥ Άρθρο επι…

Η πανδημία COVID-19 & τα μέτρα κοινωνικής απόστασης σε ενήλικα άτομα με ΔΕΠΥ: είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ από τους Κ. Παπανικολάου1, Α. Πεχλιβανίδης2 1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ   Η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν πολλές κυβερνήσεις για να την ελέγξουν, δημιούργησαν ερωτήματα σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης και φροντίδας πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η συμμόρφωση...

Περισσότερα...

Η ΔΕΠΥ και η επιδημία της ντροπής

«Για πολλά άτομα με ΔΕΠΥ, η ντροπή προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονιών, των δασκάλων, των φίλων, των αφεντικών και ολόκληρου του κόσμου». Ο Δρ. William Dodson, εξηγεί πώς να μειώσετε αυτό το συναισθηματικό βάρος. Συμβουλή: Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια.   Η ντροπή δεν είναι ενοχή Η ντροπή είναι μια από τις παλαιότερες γνωστές αγγλικές λέξεις που...

Περισσότερα...

Πανδημία και άγχος

Τα δεδομένα για την νέα αναπνευστική ασθένεια (CoVid-19) αλλάζουν μέρα με τη μέρα, και η έλλειψη σταθερών και επίσημων οδηγιών αφήνει μεγάλο περιθώριο να εκδηλωθούν παράλογοι φόβοι και συμπεριφορές. Για τους ενήλικες με διαταραχές άγχους η επίδραση είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρακάτω θα βρείτε συμβουλές ειδικών ώστε να βελτιώσετε την ψυχική σας υγεία κατά την διάρκεια αυτής της δύσκολης εποχής. «Το αρχαιότερο και...

Περισσότερα...

Γυναίκες και Κορίτσια

Οι γνώσεις για τη ΔΕΠΥ στις γυναίκες αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά περιορισμένες καθώς λίγες έρευνες έχουν γίνει σε αυτό το πληθυσμό. Οι γυναίκες μόλις πρόσφατα άρχισαν να διαγιγνώσκονται και να υποβάλλονται σε θεραπεία για ΔΕΠΥ και σήμερα, τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε για αυτόν τον πληθυσμό βασίζονται στην κλινική εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που έχουν εξειδικευτεί στη...

Περισσότερα...

Και ξαφνικά ... εργασία από το σπίτι

Η νέα πραγματικότητα του COVID-19 έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στη καθημερινότητά μας. Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια κάνουν μαθήματα διαδικτυακά. Πολλές εταιρείες εφαρμόζουν τηλεργασία.  Μήπως εργάζεστε κι εσείς από το σπίτι; Για τους ενήλικες με ΔΕΠΥ, η εργασία από το σπίτι μπορεί να εμπεριέχει δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης ρουτίνας, τις αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας με τους συναδέλφους και τους συνεχείς περισπασμούς από τα...

Περισσότερα...

Διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης ενηλίκων

Η ΔΕΠΥ στον ενήλικα και όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις   Αν είσαι άνω των 18 ετών και νιώθεις, πιστεύεις ή ξέρεις ότι έχεις Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) τότε αυτή η ομάδα είναι για εσένα! Δε χρειάζεται να μάθεις για τη ΔΕΠΥ σου μόνος/η σου. Η ΔΕΠΥ είναι η συχνότερη νευροναπτυξιακή διαταραχή. Ξεκινά στη παιδική ηλικία και συχνά επιμένει στην ενήλικη...

Περισσότερα...

Εργασία και ΔΕΠΥ

Η έλλειψη επίγνωσης της διαταραχής σήμαινε ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονταν να κρατήσουν θέσεις εργασίας. Αλλά η σωστή διάγνωση και υποστήριξη επιτρέπουν σε περισσότερους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους “Ως υπάλληλος, δεν ήμουν πολύ καλή επειδή είχα τρομερές αντιφάσεις”, λέει η Jannine Harris, 44 ετών, από το Northampton. "Μια είμαι αστέρι και μια είμαι άχρηστη. Και αυτό είναι προφανώς...

Περισσότερα...

Γερνώντας με ΔΕΠΥ

Η τελευταία έρευνα σχετικά με το πώς αλλάζει ένας εγκέφαλος με ΔΕΠΥ με το πέρασμα του χρόνου. Και οι διαφορές μεταξύ συνήθους γήρανσης, ήπιας έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών, αρχής άνοιας και κάποιων κλασικών συμπτωμάτων ελλειμματικής προσοχής καθώς και το γιατί δεν είναι ποτέ αργά για διάγνωση και θεραπεία της ΔΕΠΥ. Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια ψυχανάλυσης, συμπεριφορικής θεραπείας και πικρών...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και γάμος

Συνέντευξη με τη Melissa Orlov, συγγραφέα του βιβλίου ‘The ADHD Effect on Marriage: Understand and Rebuild Your Relationship in Six Steps’ Ερώτηση: Με ποιους τρόπους μπορούν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ να διαταράξουν έναν γάμο; Απάντηση: Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ δημιουργούν διαρκή και προβλέψιμα μοτίβα στους γάμους όπου ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι έχουν ΔΕΠΥ. Όσο τα συμπτώματα αυτά παραμένουν χωρίς θεραπεία ή χωρίς...

Περισσότερα...

Ποια είναι τα δικά σας #BrainLifeGoals

Όσοι ζούμε με νευροαναπτυξιακή διαταραχή δεν έχουμε την πολυτέλεια για επιπόλαια όνειρα. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στην απασχόληση, να έχουμε φίλους ή να ζούμε μια ζωή χωρίς στίγμα. Η εκστρατεία #BrainLifeGoals έχει στόχο να βελτιώσει την κατανόηση από τη κοινωνία των νευρολογικών συνθηκών και να μειώσει τις σχετικές προκαταλήψεις. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία #BrainLifeGoals στέλνοντας τα δικά...

Περισσότερα...

Πήρε 40 χρόνια ώσπου να ανακαλύψω ότι έχ…

Όταν εξαφανίζονται τα ραδιοφωνικά παράσιτα του Tom Hawking Αναρωτιέμαι πως θα ήταν τα πράγματα στη δουλειά μου και στις σχέσεις μου αν το είχα μάθει νωρίτερα, και είχα λάβει θεραπεία όλο αυτό το διάστημα. Εκ των υστέρων, τα σημάδια ήταν πάντα εκεί. Δυσκολίες συγκέντρωσης, ειδικά σε πράγματα που δεν με ενδιέφεραν. Φριχτή μνήμη εργασίας. Πλήρης αδυναμία να είμαι στην ώρα μου. Έλλειψη...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και παραγωγικότητα

Οι 5 πιο λάθος τρόποι που κινητοποιείτε τον εαυτό σας από την Tamara Rosier, PH.D.   Πολλοί από εμάς με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ ή ΔΕΠ) έχουμε λιγότερο αξιόπιστη πρόσβαση στον προμετωπιαίο λοβό μας (prefrontal cortex PFC) που διαχειρίζεται όλες τι λεπτομέρειες της ζωής μας, από ό,τι οι νευροτυπικοί άνθρωποι. Πρόκειται για έναν ήρεμο, λογικό βοηθό (κάτι σαν μπάτλερ)...

Περισσότερα...

ΔΕΠ-Υ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που έγινε στις  18-21 Απριλίου 2019 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο κύριος Ζαχαρίας Στεφανάκης, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, Τμηματάρχης Υγειονομικής Υποστήριξης παρουσίασε το ισχύον καθεστώς και τις προοπτικές για τη ΔΕΠ-Υ στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ευχαριστούμε για την αποστολή της περίληψης της ομιλίας του. Η ΔΕΠ-Υ είναι η συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας...

Περισσότερα...

Γυναίκες με ΔΕΠΥ

Η ΔΕΠΥ στις γυναίκες και ο κίνδυνος της συναισθηματικής απόσυρσης από την Elizabeth Broadbent Η ΔΕΠΥ και η συναισθηματική απόσυρση – η απομάκρυνση από φίλους, ξένους και αγαπημένους τους - συχνά συμβαδίζουν. Η απόσυρση είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης που πολλές γυναίκες με ΔΕΠΥ μαθαίνουν από μια ζωή γεμάτη απόρριψη, απογοήτευση και εκφοβισμό. Η διακοπή αυτής της ανθυγιεινής συνήθειας δεν είναι εύκολη -...

Περισσότερα...

Πώς να μετατρέψουμε σε θετική ενέργεια τ…

Γιατί νιώθουμε τόσο έντονα - και πως να το ξεπεράσουμε Έρευνες δείχνουν ότι άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) βιώνουν εντονότερα τα συναισθήματα της απογοήτευσης, της ανυπομονησίας, του θυμού και της ευερεθιστότητας. Ακολουθούν κάποιες στρατηγικές για να ρυθμίσουμε τις υπερβολικές συναισθηματικές μας αντιδράσεις στις απογοητεύσεις και τις αποτυχίες, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε πιστοί στους στόχους μας και να...

Περισσότερα...

Ανάβαλε λιγότερα, κάνε περισσότερα, νιώσ…

Είτε φοβάστε την κριτική, είτε δεν αντιλαμβάνεστε πως πέρασε ο χρόνος, είτε έχετε πελαγώσει με την ατελείωτη to do λίστα, η αναβλητικότητα είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει τους περισσότερους με ΔΕΠΥ. Μάθετε τρεις κοινούς λόγους για τους οποίους χρονοτριβούμε, και δοκιμάστε αυτές της τεχνικές για να ξεκινήσετε και να τελειώσετε δυνατά. Πώς μπορώ να σταματήσω να αναβάλω;Ως coach σε άτομα με...

Περισσότερα...

Συνέντευξη της Lisa Joy Tuttle για τη ΔΕ…

Μια ζωή γεμάτη απογοητεύσεις χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω   Οι προθεσμίες που χάνονται στο παρά πέντε, η αποδιοργάνωση του μυαλού, η προσπάθεια που καταβάλλεται για τα πάντα. Η Lisa Joy Tuttle είχε καλούς βαθμούς, αλλά μόνο εκείνη ήξερε με τι κόστος. «Πάντα ένιωθα πολύ άγχος», δηλώνει. «Έπρεπε να δουλεύω σκληρά για να μην μένω πίσω.» Ένα μόλις χρόνο πριν από...

Περισσότερα...

Γιατί συχνά η ΔΕΠ-Υ δεν διαγιγνώσκεται π…

«Αφήνοντας πίσω τη ρουτίνα και τη δομή του σχολείου, τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ κάποιες φορές γίνονται πιο φανερά» Οι λόγοι για τους οποίους η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ μπορεί να καθυστερήσει πολύ, μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου, είναι ποικίλοι. Πρώτα απ’όλα το στίγμα: «Είναι ένα άτομο που φαίνεται να μην προσπαθεί αρκετά.. είναι θέμα συμπεριφοράς.’Όμως στην πραγματικότητα είναι θέμα σύνδεσης των τμημάτων...

Περισσότερα...

Εκτελεστικές λειτουργίες στους ενήλικες

Ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά είναι η παρορμητικότητα. Η παρορμητική δράση και ομιλία μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, είναι αναμενόμενο να αυτορυθμιζόμαστε. Στο βιβλίο "Taking Charge of Adult ADHD", ο Δρ. Russell Barkley περιγράφει την ΔΕΠΥ ως πρόβλημα με τρία σκέλη, συμπεριλαμβανομένης της κακής αναστολής, του ανεπαρκούς αυτοελέγχου...

Περισσότερα...

Η σχέση με τα οιστρογόνα

Επιτέλους οι γυναίκες στο επίκεντρο Η ΔΕΠ-Υ συμβαίνει περίπου σε ποσοστό 4.4% των ενήλικων, με τη συχνότητα στις γυναίκες να πλησιάζει περίπου αυτή των αντρών.1,2 Έτσι τώρα η ΔΕΠ-Υ διαγιγνώσκεται σε εκατομμύρια γυναίκες παγκόσμια. Παρόλα αυτά, ορισμένες γυναίκες λαμβάνουν μια εκτενή αξιολόγηση που χρειάζεται για να σκιαγραφήσει και να περιγράψει την πλήρη διάταξη των συμπτωμάτων όπως αυτά εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών και...

Περισσότερα...

Γυναίκες με ΔΕΠ-Υ

Η διαφορετική εικόνα Μερικές μελέτες εκτιμούν ότι ποσοστό 50% έως 75% των κοριτσιών με τη διαταραχή ξεφεύγουν της διάγνωσης και πολλά κορίτσια με ΔΕΠ-Υ υποφέρουν σιωπηλά ενώ δεν τα καταφέρνουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Μια μελέτη του 2005 που εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των φύλων στη ΔΕΠΥ βρήκε υψηλότερα ποσοστά «εναντιωματικής διαταραχής» και «διαταραχής της συμπεριφοράς» στους άνδρες και υψηλότερα ποσοστά...

Περισσότερα...

Πώς είναι για σένα η ΔΕΠΥ;

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas στο πλαίσιο του παγκόσμιου μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη διαταραχή ετοιμάζει μια βραδιά stand up comedy για τη ΔΕΠΥ την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.Σας προσκαλούμε να απαντήσετε σε μια, περισσότερες ή και όλες τις ερωτήσεις που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο για να μας βοηθήσετε να φτιάξουμε μια παρουσίαση της ΔΕΠΥ.Οι...

Περισσότερα...

FAST MINDS

 Θριαμβεύστε με το FAST MINDS   από τους Craig Surman, MD, και Tim Bilkey, MD, με την Karen Weintraub Συχνά, όταν οι κλινικοί επιστήμονες διαγιγνώσκουν τη ΔΕΠΥ, αναζητούν προφανή προβλήματα όπως μια απόλυση από τη δουλειά ή κακούς βαθμούς στο σχολείο. Αλλά αυτή η επικέντρωση στις εξωτερικές συνέπειες δεν θίγει το ζήτημα του πώς είναι να ζει κανείς με αυτά τα δεδομένα...

Περισσότερα...

Για όσους αμφισβητούν τη ΔΕΠΥ

Έχετε κουραστεί να ακούτε ότι δεν υπάρχει ΔΕΠΥ ή ότι είναι με κάποιο τρόπο είναι δικό σας λάθος το ότι έχετε τη διαταραχή; Όταν οι διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί» εκφράζουν την άποψή τους, είναι πολύ δύσκολο να τους πείσει κανείς για την αλήθεια: ότι δηλαδή η δημόσια συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη της ΔΕΠΥ έχει ήδη λήξει! Οι επικρατεστεροι ιατρικοί, ψυχολογικοί και...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και οργάνωση: Ο κανόνας του 80/20

Εκμεταλλευτείτε την υπερεστίαση (hyperfocusing)! Ο κανόνας του 80/20 μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική στρατηγική για τη ΔΕΠΥ.Αυξήστε την παραγωγικότητα μεγιστοποιώντας την ικανότητά σας για υπερεστίαση. Οι περισσότεροι από εσάς μάλλον γνωρίζετε ήδη τον κανόνα 80/20. Δηλαδή, τον κανόνα που θέλει το 80% των αποτελεσμάτων σας να προκύπτει από το 20% των προσπαθειών σας. Το αντίστροφο με το 80% των προσπαθειών σας...

Περισσότερα...

Δέκα μύθοι για τη ΔΕΠΥ

Στο βιβλίο του, ο DR. THOMAS E. BROWN πραγματεύεται πολλούς από τους «επικρατούντες μύθους, τις εσφαλμένες υποθέσεις για τη ΔΕΠΥ που εξακολουθούν να ισχύουν για τους περισσότερους ανθρώπους και ορισμένους επαγγελματίες». Στο πρώτο κεφάλαιο, απαριθμεί τριάντα πέντε από αυτούς τους μύθους και στη συνέχεια συνοψίζει τα επιστημονικά δεδομένα που τους καταρρίπτουν. Αφιερώνει το υπόλοιπο βιβλίο σε πιο ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία...

Περισσότερα...

Όταν η αποδοκιμασία οδηγεί σε συντριβή

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τα προβλήματα της ΔΕΠΥ πρέπει πρώτα να καταλάβετε πώς να επεξεργαστείτε το συναίσθημα. Οι ερευνητές έχουν αγνοήσει το συναισθηματικό στοιχείο της ΔΕΠΥ, επειδή αυτό δε μπορεί να μετρηθεί. Ωστόσο, η συναισθηματική αποδιοργάνωση είναι αυτή που έχει τις μεγαλύτερης επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου, σε οποιαδήποτε ηλικία. Για παράδειγμα: Σχεδόν ο καθένας που έχει ΔΕΠΥ απαντά με...

Περισσότερα...

Οδηγός επιβίωσης ενηλίκων με ΔΕΠΥ:Ζώντας…

Η διαχείριση της καθημερινότητας είναι μια πρόκληση πια για όλους μας. Πόσο μάλλον για τους ενήλικες με ΔΕΠΥ που δυσκολεύονται στη μνήμη, στην οργάνωση, στη διαχείρηση του χρόνου τους, στη συγκέντρωση και την κινητοποίηση, που απογοητεύουν συχνά τους εαυτούς τους και τους άλλους, υποφέροντας ακόμα πιο συχνά από χαμηλή αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη, άγχος, εθισμούς, κτλ. Μια γενική συμβουλή από την ειδικό της...

Περισσότερα...

Το σημαντικότερο που έμαθα προσπαθώντας …

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΔΕΠΥ δυσκολεύει κάθε πτυχή της ζωής. Επειδή η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας μειώνει τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα άτομα που την έχουν παλεύουν κυριολεκτικά να επεξεργαστούν πληροφορίες, να δώσουν προσοχή και να ιεραρχήσουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Φυσικά, αυτό τα επηρεάζει τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι. Παράλληλα παλεύουν με τη ναυαγισμένη...

Περισσότερα...

Οδηγός επιβίωσης ενηλίκων με ΔΕΠΥ:Το ψυχ…

Μεγαλώνοντας με ΔΕΠΥ, ιδιαίτερα αν αυτή μείνει αδιάγνωστη, συσσωρεύονται συγκεκριμένα συναισθήματα, και υιοθετούνται αμυντικοί τρόποι σκέψεις και συμπεριφοράς. Θα αναφερθούμε σε αυτά που σας προβληματίζουν και σας δυσκολεύουν στη διαχείριση της καθημερινότητας, ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίζετε και να τα διαχειρίζεστε διαφορετικά. Άγχος Είναι φυσικό να αγχώνεστε περισσότερο από άλλους ανθρώπους λόγω της ΔΕΠΥ. Όταν από αφηρημάδα σας ξεφεύγουν πράγματα, χάνετε σημαντικά...

Περισσότερα...

Κριτήρια ΔΕΠΥ στους Ενήλικες: Μήπως έχω …

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΔΕΠΥ συναντάται στο 4% περίπου των ενηλίκων. Αν αυτό το ερώτημα προκύπτει στην ενήλικη ζωή, σημαίνει ότι δεν πήρες διάγνωση όταν έπρεπε. Το πιθανότερο, επομένως, είναι ότι πέρασες μια δύσκολη παιδική ηλικία, έχοντας παράλληλα δεχθεί αρνητικούς χαρακτηρισμούς σε σχέση με τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά σου. Διερεύνησέ το. Ανάτρεξε στα παρακάτω χαρακτηριστικά. Αν αρκετά απ' αυτά...

Περισσότερα...

Είναι ΔΕΠΥ ή Εμμηνόπαυση;

Έχετε μια κάποια ηλικία και ξαφνικά η μνήμη σας παρουσιάζει τόσα πολλά κενά, που, όπως λένε οι ειδικοί, « ο εγκέφαλος σας γίνεται σαν Eλβετικό τυρί». Χάνετε πράγματα, βυθίζεστε στις σκέψεις σας, σας διασπά ακόμη και ο χτύπος της καρδιάς σας! Γυναίκες με διαγνωσμένη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) πανικοβάλλονται κάποιες φορές και ανησυχούν για την επιδείνωση των συμπτωμάτων...

Περισσότερα...

Είμαι ενήλικος και υποψιάζομαι ότι έχω Δ…

Η ΔΕΠΥ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία ξεκινάει στην παιδική ηλικία αλλά δεν τελειώνει με την ενηλικίωση. Περίπου 70% των παιδιών με ΔΕΠΥ πληρούν τα κριτήρια στην εφηβεία και 66% πληρούν τα κριτήρια στην ενήλικο ζωή. Καθώς η ΔΕΠΥ είναι μια κληρονομική διαταραχή, είναι πολύ πιθανό γονείς παιδιών που διαγνώστηκαν με ΔΕΠΥ να έχουν και οι ίδιοι ΔΕΠΥ, αλλά...

Περισσότερα...

Τα μυστικά ενός εγκέφαλου με ΔΕΠΥ

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι έτσι νευρολογικά εξοπλισμένοι, ώστε να μπορούν να καθορίσουν τι είναι σημαντικό και να κινητοποιηθούν για να το κάνουν, ακόμη κι αν το θέμα δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχουμε όμως κι εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε Διάσπαση Προσοχής. Η ΔΕΠΥ είναι μια συγκεχυμένη, αντιφατική, ασυνεπής και απογοητευτική κατάσταση. Μπορεί ακόμη και να συντρίψει τους ανθρώπους που ζουν με...

Περισσότερα...

Οργανωθείτε γιατί χανόμαστε...

“Πως τα καταφέρνουν οι άλλοι και είναι τόσο οργανωμένοι; Οργανωμένοι με το χρόνο τους, οργανωμένοι με τα πράγματά τους… Εγώ είμαι συνέχεια στο τρέξιμο, δεν τελειώνω τίποτα (δεν αρχίζω και με κάτι σημαντικό εδώ που τα λέμε), χάνω συνέχεια προθεσμίες, ραντεβού και πράγματα και συχνά τελειώνει η μέρα μου και είμαι εξουθενωμένος, χωρίς να έχω καταφέρει τίποτα από αυτά που...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ στους ενήλικες και πως αντιμετωπίζε…

Χωρίς καμία αμφιβολία, η ζωή είναι πιο δύσκολη με τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), μιας από τις «πιο συχνές νευροβιολογικές διαταραχές που δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την πρόσφατη διάλεξή του, στην Αθήνα, ο Dr. Ari Tuckman με θέμα τη ΅ΔΕΠΥ στους ενήλικες και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί΅. Σας μεταφέρουμε ορισμένα σημαντικά σημεία της...

Περισσότερα...

Στυλοβάτης υπό κατάρρευση

Διπλή βάρδια στο τιμόνι... Η εκτελεστική γυναίκα... Στρατηγός και διαχειριστής με το ζόρι... Στο τιμόνι χωρίς φρένα... Σύντροφοι σε υπερωρία...   Αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους που θα μπορούσαν να περιγράψουν το πώς νιώθει το ταίρι ενός ατόμου με ΔΕΠΥ. Σαν ο σύντροφός του να αδιαφορεί για αυτόν, σαν να μη τον σκέφτεται, ή απλά σαν να είναι τελικά ένα χαζό, τεμπέλικο ή εγωκεντρικό...

Περισσότερα...

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια