fbpx

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

kesy3

 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του ΚΕΔΔΥ, αφού πλέον στο έργο του ενσωματώνονται ευρύτερες λειτουργίες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

 

Σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΣΥ:

 

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

2. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

4. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

5. Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα:

 • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,

 • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,

 • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,

 • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και

 • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

1. H διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

 • τη διαδικασία καταγραφής αναγκών περαιτέρω αξιολόγησης,

 • τη διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και έκδοσης έκθεσης αξιολόγησης/γνωμάτευσης σε ατομικό επίπεδο,

 • τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων, όπως έκθεση κοινωνικού ιστορικού, εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση και λοιπές αξιολογήσεις αρμοδιότητας άλλων μελών του Ε.Ε.Π.,

 • τη διαδικασία κατάρτισης εισηγήσεων, όπου προβλέπεται εισηγητική αρμοδιότητα των Κ.Ε.Σ.Υ.,

 • την τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων των αξιολογούμενων μαθητών/τριών,

 • τη διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

2. Για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10 του ν. 4547/2018, τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγραμματίζουν και διεξάγουν δράσεις διερεύνησης των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς τους.

Σκοπός αυτών των δράσεων είναι ο εντοπισμός:

 • πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στους/στις μαθητές/τριες, έγκαιρη αξιολόγησή τους και παρέμβαση και

 • ο εντοπισμός πιθανών δομικών φραγμών στη μάθηση εντός της σχολικής κοινότητας για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

3. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης αναγκών, οι μαθητές/τριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.

4. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις.

5. Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:

 • αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και

 • αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών,

 • καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.

6. Η διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

7. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/τριών καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

8. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και σε άλλα θέματα, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους ύστερα από τη διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων. Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα:

α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,

β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και γ) επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.

 

Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

 

1. Η ατομική αξιολόγηση αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών που ενδέχεται να εμφανίζουν αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες σε ατομικό επίπεδο, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη και διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3699/2018 (Α΄ 199). Ειδικότερα:

α) Για την καθορισμό της αξιολογικής διαδικασίας, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τις προς διεκπεραίωση αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών/τριών και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφασίζει τη συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 για κάθε περίπτωση.

β) Προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης μελών της διεπιστημονικής ομάδας καταρχήν με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή/τριας και εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ατομική αξιολόγηση, με τον ίδιο το μαθητή/τριας.

2. Ύστερα από τις συναντήσεις των μελών της διεπιστημονικής ομάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθητή/τριας, συνεδριάζουν για να συντάξουν τη έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

3. Κατά τη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας κάθε μέλος, μετά από σχετική ανταλλαγή απόψεων καταθέτει γραπτά τα δεδομένα των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεών του καθώς και την εισήγησή του για τους άξονες του Ε.Π.Ε. και οποιαδήποτε διαπίστωση ή εκτίμηση που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή/τριας. Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης η οποία, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Κ.Ε.ΣΥ., υπογράφεται από όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία αξιολόγησης και σφραγίζεται αφού υπογραφεί και από τον/την ίδιο/α.

4. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. μαθητών/τριών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία δύναται να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία των Κ.Ε.Σ.Υ. με ιατρικές υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, προκειμένου στους άξονες του Ε.Π.Ε. να περιληφθούν κατευθύνσεις για τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις ή παρεμβάσεις, με στόχο την πληρέστερη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση.

5. Ειδικά στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.. Μετά το τέλος της συνέντευξης, καταγράφονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τίθενται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας για τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

6. Η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται από τον ίδιο απαραίτητη η παρουσία του.

Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων

7. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκ-θέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018.

 

Αρχείο ατομικών φακέλων

 

1. Σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. τηρείται αρχείο που περιλαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των μαθητών/τριών που αξιολογούνται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ.

2. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει:

 1. Τις βασικές αξιολογικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα:

αα) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

ββ) Έκθεση κοινωνικού ιστορικού,

γγ) Έκθεση ψυχολογικής εκτίμησης και

δδ) τις άλλες αξιολογικές εκθέσεις των μελών του Ε.Ε.Π. που πιθανόν αξιολόγησαν τον/τη μαθητή/τρια.

 1. Γνωματεύσεις-διαγνώσεις που προσκομίστηκαν από τους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας από άλλους φορείς.

 2. Αντίγραφα πρακτικών Συλλόγου Διδασκόντων ή παιδαγωγικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών του/της μαθητή/τριας της σχολικής μονάδας φοίτησης αυτού/ής

 3. Έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευση, η οποία περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και

 4. Οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο για τον/τη μαθητή/τρια

3. Το περιεχόμενο των φακέλων, το οποίο διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απόρρητο και πρόσβαση σε αυτό έχουν οι εκπαιδευτικοί και το Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., με την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

 

Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας

 

1. Η αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ομαδικών παρεμβάσεων στην τάξη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με σκοπό:

α) την εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση όλων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης και

β) την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης.

2. Οι σχολικές μονάδες δύνανται να υποβάλουν στα Κ.Ε.Σ.Υ. αίτημα για την αξιολόγηση και υποστήριξη ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων. Τα σχετικά αιτήματα συνοδεύονται από αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, με αναφορά στις δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ομάδας ή τμήματος, στα μέτρα που λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν από το σχολείο, στα αποτελέσματα της παρέμβασης και τους λόγους αναγκαιότητας υποστήριξης από το Κ.Ε.Σ.Υ.

3. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού τα προς διεκπεραίωση αιτήματα υποστήριξης των σχολικών μονάδων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφασίζει τη συνεισφορά συγκεκριμένων ειδικοτήτων για κάθε περίπτωση και συγκροτεί τη διεπιστημονική ομάδα της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008.

4. Η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. έρχεται σε επαφή με τον/τη Διευθυντή/ντρια και τους/τις εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι/ες για το αίτημα, για την περαιτέρω διερεύνηση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον απαιτείται και με επίσκεψη μελών της στη σχολική μονάδα. Το αίτημα διερευνάται και αξιολογείται, κατά περίπτωση, μέσω παρατήρησης, συζήτησης με τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς είτε μεμονωμένα, ύστερα από ενημέρωση και συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων, είτε σε επίπεδο ομάδας ή/και Συλλόγου Διδασκόντων.

5. Μετά τη συλλογή δεδομένων, η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

 

Διενέργεια στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού

 

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018.

2. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν την εποπτεία της παρακολούθησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου υφίστανται, ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης, οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή οι ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών συνεδριάζουν τουλάχιστον τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και ενημερώνουν εγγράφως, όποτε κρίνουν απαραίτητο, το Κ.Ε.Σ.Υ. το οποίο εποπτεύει τη διαδικασία.

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο, ύστερα από κατάθεση σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων, ή ομαδικό επίπεδο, στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ. ή στο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν διερεύνησης των σχετικών αναγκών ή αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τα σχολεία, ορίζουν τους στόχους της παρέμβασης και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εφόσον υπάρχουν, συντονίζοντας το έργο τους.

4. Ειδικά όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τα Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.

Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες:

α) να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις,

β) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών,

γ) να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους,

δ) να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

ε) να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή.

5. Για την υλοποίηση των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων καθώς και των παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες, μετά από σχετικό προγραμματισμό και συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. Στο πλαίσιο αυτό τηρείται στο Κ.Ε.Σ.Υ. ειδικό ημερολόγιο-βιβλίο συναντήσεων, στο οποίο καταγράφονται οι συναντήσεις και συγκεκριμένα η ημερομηνία, ο σκοπός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των επισκέψεων παρεμβάσεων.

6. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών δράσεων μετάβασης των μαθητών/τριών μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και για τη μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή.

7. Τα Κ.Ε.Σ.Υ, όταν ανακύπτουν καταστάσεις κρίσεων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα και παρέχουν, σε συνεργασία με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπου υφίστανται, υποστήριξη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς) και ιδίως σε όσους/ες επλήγησαν από ιδιαίτερες και απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο:

α) λειτουργούν συμβουλευτικά προς τους/τις διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων σε σχέση με την αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης,

β) υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους/ τις μαθητές/τριες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της ιδιαίτερης συνθήκης.

 

Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων

 

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ, υποστηρίζουν το συνολικό έργο των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την περίπτ.γ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018.

2. Τα Κ.Ε.Σ.Υ, σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπου υφίστανται, υποστηρίζουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, ειδικότερα ως προς τα θέματα της ανωτέρω παραγράφου και σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ κατόπιν πρόσκλησης των σχολικών μονάδων επισκέπτεται, διενεργεί συναντήσεις με τους/τις διευθυντές/ ντριες ή/και με τους/τις εκπαιδευτικούς και παρίσταται στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

 

Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας Επιμόρφωση

 

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ ασκούν αρμοδιότητες ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και επιμόρφωσης σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018.

2. Τα Κ.Ε.Σ.Υ σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προγραμματίζουν και διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και επιμορφώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων) και αντιστοιχούν με τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες των σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους.

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ δύνανται να οργανώνουν στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις και κατόπιν πρόσκλησης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων.

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 

1. Οι εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.Σ.Υ. με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) μεριμνούν για ζητήματα μαθησιακής αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών/τριών της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και αναβάθμισης συνολικά του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. είναι τα εξής:

α) Έχουν την ευθύνη, ως μέλη των διεπιστημονικών ομάδων, για τη διενέργεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, καθώς και για την ανίχνευση πιθανών φραγμών στη μάθηση που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα για το σύνολο των μαθητών/τριών.

β) Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών/τριών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το εκπαιδευτικό ιστορικό αυτών και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη διδασκαλία και στη μάθηση καθώς και για τις κλίσεις και ενδιαφέροντα αυτών.

γ) Συνεργάζονται με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., τις ομάδες υποστήριξης και παρακολούθησης των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, για την υποστήριξη αυτών σε θέματα σύνταξης και εξειδίκευσης των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών ή για τη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης και υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

δ) Λειτουργούν συμβουλευτικά στους/στις εκπαιδευτικούς σε σχέση με ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος, αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού.

ε) Υποστηρίζουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ.

στ) Ενημερώνουν τους γονείς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για θέματα αρμοδιότητάς τους και τους υποστηρίζουν, ώστε να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συνεργάζονται και να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους.

3. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών, εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της παρ. 1, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν την υλοποίηση:

α) αντισταθμιστικών προγραμμάτων στα νηπιαγωγεία, με σκοπό την υποστήριξη των νηπίων που ενδέχεται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και

β) προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ., και γενικά έχουν την ευθύνη για την πρώιμη και έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση και τη στήριξη των παιδιών νηπιακής ηλικίας και των οικογενειών τους.

4. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της παρ. 1, φροντίζουν για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών των σχολείων της βαθμίδας τους σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων των μαθητών/τριών εφηβικής ηλικίας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, υπό το συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση:

α) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών/τριων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών/ τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.

5. Στα Κ.Ε.Σ.Υ. αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν εκπαιδευτικοί κάποιας βαθμίδας, η αξιολόγηση και η στήριξη μαθητών/τριών δύναται να υλοποιείται από εκπαιδευτικό άλλης βαθμίδας.

Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη 20η Ιουλίου εκάστου έτους.

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια