fbpx

Διευκολύνσεις στις εργασίες μαθητών με ΔΕΠΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

49.38

Η ΔΕΠΥ επηρεάζει τον εγκέφαλο, οπότε τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης, συγκράτησης πληροφοριών και εκδήλωσης των γνώσεων τους. Πολλοί μαθητές με ΔΕΠΥ έχουν αποδίδουν καλύτερα σε εργασίες αν τους δοθούν ορισμένες διευκολύνσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τροποποιήσεις έτσι ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν το εκπαιδευτικό υλικό με έναν τρόπο πιο αποδοτικό για τους ίδιους, ή αλλαγές στο πώς αποδεικνύουν ότι απέκτησαν τις σχετικές γνώσεις ή ικανότητες. Φυσικά, το συνολικό ύφος της εργασίας παραμένει το ίδιο, επιτρέποντας στους μαθητές να μαθαίνουν το ίδιο υλικό με τους υπόλοιπους στην τάξη.

Οι διευκολύνσεις των μαθητών με ΔΕΠΥ συνήθως περιλαμβάνουν τη μείωση της έκτασης μιας εργασίας. Για παράδειγμα, η γραφή μικρότερων εργασιών, η απάντηση λιγότερων ερωτήσεων σε εξετάσεις ή η ολοκλήρωση λιγότερων ασκήσεων στο σπίτι. Το συνολικό ύφος των ασκήσεων μπορεί να τροποποιηθεί αντίστοιχα. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ηχογράφηση της εκφώνησης ή η παρουσίαση μιας εργασίας προφορικά αντί για την υποβολή γραπτής απάντησης. Αυτές οι γενικές μορφές διευκόλυνσης επί των εργασιών βοηθούν τους μαθητές με ΔΕΠΥ σε ασκήσεις στην τάξη, στο σπίτι αλλά και σε εξετάσεις.

  • Μείωση της έκτασης μιας εργασίας: Οι μαθητές με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν εργασίες. Μια εργασία με δέκα ερωτήσεις που έχει εκτιμηθεί ότι απαιτεί κατά μέσο όρο δέκα λεπτά από τους μαθητές, μπορεί να πάρει μέχρι και μισή ώρα για τους μαθητές με ΔΕΠΥ. Θα μπορούσε να ζητηθεί από αυτούς τους μαθητές να συμπληρώσουν μόνο ένα μέρος της εργασίας. Αυτή η διευκόλυνση είναι πιο χρήσιμη για συντομότερες εργασίες, όπως είναι οι ατομικές στην τάξη και το σπίτι.
  • Προσαρμογή της εργασίας στο επίπεδο του παιδιού: Εργασίες που έχουν στόχο να εξασκήσουν ικανότητες και να αναδείξουν νέες δεξιότητες μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο του παιδιού. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε διαδικασίες που είναι είτε πολύ εύκολες είτε πολύ απαιτητικές. Η ανάθεση τμήματος της εργασίας όπου ο μαθητής δεν έχει ακόμα ευχέρεια έχει αποδειχτεί αποδοτική μέθοδος.
  • Παράταση χρόνου για ολοκλήρωση των εργασιών,με στόχο να διατηρηθεί ίδια η διδακτέα ύλη. Για μεγαλύτερες εργασίες, όπως η σύνταξη μιας έκθεσης ή η ολοκλήρωση ενός διαγωνίσματος, μπορεί να είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο χρόνος που διαθέτουν οι μαθητές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Μπορεί βάσει εκτίμησης ο μέσος μαθητής να χρειαστεί μισή ώρα για την ολοκλήρωση του έργου, ωστόσο για έναν μαθητή με ΔΕΠΥ που έχει δυσκολίες διαχείρισης χρόνου, μπορεί ο απαιτούμενος χρόνος να είναι διπλάσιος.
  • Οπτική απεικόνιση του χρόνου: Αν εφαρμοστούν απομονωμένα, οι παραπάνω τεχνικές μπορεί να είναι αναποτελεσματικές. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ έχουν κακή αίσθηση χρόνου, καθιστώντας δύσκολη για αυτούς την αποδοτική διαχείρισή του. Η παροχή κάποιου είδους χρονική ένδειξης στους μαθητές για να συνειδητοποιούν πόσος χρόνος πέρασε και πόσος απομένει μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι ο χρόνος κυλάει.
  • Διαχωρισμός εργασιών σε τμήματα: Ένας άλλος τρόπος να βοηθήσουμε στη διαχείριση του χρόνου, της μνήμης εργασίας και του ελλειμματικού αυτοελέγχου είναι ο διαχωρισμός μεγάλων εργασιών σε διάφορα μέρη με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης. Παραδείγματος χάριν, αν η εργασία είναι η συγγραφή ενός κειμένου σε διάστημα έξι εβδομάδων, μπορεί το έργο να διασπαστεί σε περαιτέρω κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι θα μπορούσε να είναι η περιγραφή εντός των πρώτων δύο εβδομάδων, το δεύτερο κομμάτι ένα προσχέδιο μέχρι την εβδομάδα τέσσερα και το τρίτο και τελευταίο κομμάτι η ολοκληρωμένη εργασία μέχρι την έκτη εβδομάδα. Είναι σημαντικό να οριστεί ξεχωριστή ημερομηνία παράδοσης για κάθε κομμάτι. Με την ολοκλήρωση κάθε κομματιού, να δίνονται στους μαθητές και οι οδηγίες για την προσέγγιση του επόμενου. Σε μεγάλες εργασίες, τα διαλείμματα – ειδικά αυτά που επιτρέπουν στους μαθητές να κινηθούν και να είναι σωματικά ενεργοί – μπορούν να βοηθήσουν την ενασχόληση με την συγκεκριμένη εργασία για παραπάνω χρονικό διάστημα.
  • Παροχή ευελιξίας στη μορφή: Κάποιοι μαθητές με ΔΕΠΥ αργούν να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες και την ανάγνωση τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, το να τους επιτραπεί να ολοκληρώσουν τις γραπτές εργασίες καθώς υπαγορεύουν τις ιδέες τους σε κάποιον άλλον ή σε μια ηχογράφηση, είναι ιδανικές διευκολύνσεις. Για εργασίες ανάγνωσης, το να ακούσουν φωναχτά το κείμενο πρώτα μπορεί να τους φανεί βοηθητικό. Για παράδειγμα, στα μαθηματικά προβλήματα όπου ο μαθητής δεν κρίνεται στις ικανότητες ανάγνωσης ή γραφής του, αλλά σε μαθηματικές ιδέες, μπορεί να δημιουργηθεί μια προσαρμοστική διευκόλυνση που επιτρέπει στον μαθητή να ακούσει κάποιον να διαβάζει το πρόβλημα και έπειτα ο ίδιος να ηχογραφεί την απάντησή του.
  • Συνεχής θετική ενθάρρυνση: Πολλά από τα παραπάνω βοηθητικά μέτρα είναι αποτελεσματικά για την πλειοψηφία των μαθητών, αλλά με τον καιρό θα εξασθενήσουν χωρίς πρόσθετο κίνητρο. Επιπλέον, οι μαθητές με ΔΕΠΥ συχνά συνδέονται μόνο με προβληματική συμπεριφορά ή αποτυχία. Για την επιτυχία των μαθητών, η κατάλληλη συμπεριφορά θα πρέπει να ενθαρρύνεται συχνά και οι προσπάθειες πρέπει να επαινούνται. Συνιστάται η δημιουργία ενός πλάνου για να παρακολουθείται πότε οι μαθητές φέρονται όπως αναμένεται και για να δίνει επιπλέον ενθάρρυνση και επιβεβαίωση σε πιο δύσκολες στιγμές, έτσι ώστε οι μαθητές να ξέρουν ότι πορεύονται σωστά.Η θετική ενίσχυση βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν το κίνητρο για επιτυχία, καθιστώντας τις διευκολύνσεις των εργασιών ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Σε πολλές περιπτώσεις, μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί επίσης να επηρεάσει τους μαθητές με ΔΕΠΥ. Το 45% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχουν συνυπάρχουσα μαθησιακή διαταραχή, σε σύγκριση με μόνο το 5% των παιδιών χωρίς ΔΕΠΥ. Είναι σημαντική η αξιολόγηση και εξέταση για συνυπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο και να επιλεγούν τα βοηθήματα που είναι πιο αποτελεσματικά για τον κάθε μαθητή.

Πηγή

Απόδοση: Πάντου Κέλλυ, φοιτήτρια Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ

Εγγραφείτε και στη σχετική εκδήλωση ΔΕΠ(Υ) και τεχνικές μελέτης: Πρόγραμμα Κυριαρχίας της ΔΕΠ(Υ) DAVIS®

ΔΕΠ-Υ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στρατηγικές και Πρακτικές Διδασκαλίας   Η Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) μετέφρασε οδηγό του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Τη μετάφραση-προσαρμογή στα ελληνικά επιμελήθηκε η κ Μαρία (Μαριάννα) Βενιεράκη, MSc Ψυχολόγος, Ταμίας της Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.Την Επιστημονική Επιμέλεια της μετάφρασης-προσαρμογής είχε η κ Αναστασία Κουμούλα, PhD Παιδοψυχίατρος, Πρόεδρος...

Περισσότερα...

Πως να διαχειριστείτε μια σχολική τάξη;

  Ένας εκπαιδευτικός, που θέλει να διαχειριστεί σωστά και αποτελεσματικά την τάξη, στην οποία διδάσκει, πρέπει πρώτα απ’ όλα να λάβει υπόψη τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών. Οι κανόνες της τάξης, αλλά και το πρόγραμμα των μαθημάτων πρέπει να είναι γνωστά σε όλους και να ακολουθούνται όσο πιο πιστά γίνεται. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για...

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με ΔΕΠΥ

Καλή χρονιά, με ευχές από όλους μας. Κάθε αρχή και καλύτερη! Με νέα ελπιδοφόρα σχέδια, ιδέες και λύσεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που απευθύνονται στο σωματείο. Η ανάπαυλα των διακοπών δίνει χώρο και χρόνο για σκέψη και ευκαιρία για ανασυγκρότηση. Η εμπειρία του περασμένου έτους μας έφερε κοντά σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που ζητούν βοήθεια προκειμένου να διαχειριστούν τη...

Περισσότερα...

Οδηγός για ενδοσχολικές / προαγωγικές εξ…

  Η παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής Μαρία Γιγουρτάκη, Συντονίστρια ΕAE & Ενταξιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης εξέδωσε τον Οδηγό για τις ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες / Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία, που ακολουθεί.   Οδηγίες – επισημάνσεις προς τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής για την εξέταση μαθητών με Αναπηρία/ Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες / Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στις προαγωγικές...

Περισσότερα...

Εργασίες για την Ανάγνωση

Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται στις εργασίες ανάγνωσης, όχι επειδή δεν μπορούν να διαβάσουν το κείμενο, αλλά επειδή δυσκολεύονται στην κατανόηση. Ανάλογα με την τάξη στην οποία βρίσκονται μπορεί να δυσκολεύονται να ανακαλέσουν γράμματα, λέξεις ή την συνοχή των γεγονότων ενός κειμένου. Η ανάγνωση μπορεί επίσης να γίνει μία βαρετή και δίχως νόημα εργασία για μαθητές με ΔΕΠΥ, όταν αυτοί δεν...

Περισσότερα...

Εργασίες στα Μαθηματικά

Οι μαθητές με ΔΕΠΥ συχνά δυσκολεύονται στις εργασίες των μαθηματικών, επειδή ενσωματώνουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και επιπλέον, εξετάζουν μαθηματικές έννοιες βασισμένες σε προηγούμενη γνώση. Οι μαθητές πρέπει να θυμούνται και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν μάθει στο παρελθόν. Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να ανακαλέσουν βασικές μαθηματικές πράξεις - πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Παρακάτω αναφέρονται μερικές διευκολύνσεις που μπορείτε...

Περισσότερα...

Γραπτές Εργασίες για μαθητές με ΔΕΠΥ

Οι μαθητές με ΔΕΠΥ συχνά δυσκολεύονται με τη λεπτή κινητικότητα και έτσι η διαδικασία της γραφής γίνεται δύσκολη. Οι μικρότεροι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται να κρατήσουν το μολύβι σωστά και να γράψουν γράμματα, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορεί να έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να βρουν τη γραφή ιδιαίτερα δύσκολη, όταν εστιάζουν στο να ανακαλέσουν πληροφορίες και...

Περισσότερα...

Συμβουλές για Εκπαιδευτικούς

Βοηθώντας μαθητές με ΔΕΠ-Υ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αποτελεσματική ακαδημαϊκή διδασκαλία βοηθάει τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να πετύχουν. Καθώς σχεδιάζετε και διεξάγετε τα μαθήματά σας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες τεχνικές στις διάφορες θεματικές ενότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες, για να βελτιώσετε την εμπειρία μάθησης για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Ξεκινώντας το μάθημα Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ μαθαίνουν καλύτερα όταν ακολουθείται μια συγκεκριμένη δομή καθ’...

Περισσότερα...

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως Εξέταση …

Το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ δημιούργησε οδηγό για την εξ αποστάσεως εξέταση φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, λόγω αναστολής λειτουργίας των δια ζώσης ακαδημαϊκών δράσεων για λόγους πρόληψης κατά την περίοδο της πανδημίας.   Για την διευκόλυνση των Φοιτητών με Αναπηρία ή /και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μπορείτε να υιοθετήσετε...

Περισσότερα...

Stand Up Chemistry για παιδιά με μαθησια…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΜΚΕ Θεατρόνιο και το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας ADHD Hellas επιλέχθηκαν για την εκστρατεία #BrainLifeGoals, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Νευρολογικών Παθήσεων [EFNA–European Federation of Neurological Associations]. Η εκστρατεία #BrainLifeGoals της EFNA έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας για τη διαφορετική λειτουργία των εγκεφάλων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως η Διαταραχή...

Περισσότερα...

Η ΔΕΠΥ δεν είναι διαταραχή της συμπεριφο…

Ο Κλινικός ψυχολόγος Thomas Brown, Ph.D. εξηγεί γιατί οι μεσήλικες γυναίκες ξαφνικά αναπτύσσουν ΔΕΠΥ, γιατί η απεικόνιση του εγκεφάλου είναι άχρηστη για τη διάγνωση της κατάστασης και γιατί πολλοί γιατροί απλά δεν κατανοούν το έλλειμμα προσοχής. Ο Thomas Brown, Ph.D., βλέπει τη ΔΕΠΥ από όλες τις πλευρές: ως ερευνητής, ως δάσκαλος σε ιατρική σχολή και ως ψυχολόγος βοηθώντας τους ασθενείς να...

Περισσότερα...

Το παγόβουνο της ΔΕΠΥ των Chris A. Zeigl…

Μια αφίσα για το σχολείο Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε δάσκαλος για την ΔΕΠΥ  Η ΔΕΠΥ μπορεί να συγκριθεί με ένα παγόβουνο΄ τα περισσότερα από τα προβλήματα είναι κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια και μόνο η αιχμή του προβλήματος είναι ορατή! Συνήθως, οι δάσκαλοι και οι γονείς βλέπουν πρώτα την προφανή άκρη: τα προβλήματα των παιδιών, όπως να μην κάνουν σχολικές εργασίες...

Περισσότερα...

Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδ…

Πώς μπορεί ένα σχολείο να γίνει πιο φιλικό προς μαθητές με ΔΕΠ-Υ; Αυτοαξιολόγηση και πρακτικές συμβουλές βασισμένες στην ευρωπαϊκή εμπειρία.   Η μη κερδοσκοπική εταιρεία SciFY - Επιστήμη Για Σένα (www.scify.org) μαζί με 7 εκπαιδευτικούς φορείς από όλη την Ευρώπη ανέπτυξαν ένα Δωρεάν σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδευσης μαθητών με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Q4ADHD. Το project “Διασφάλιση ποιότητας σε Επαγγελματική...

Περισσότερα...

Γνώσεις εκπαιδευτικών για τη ΔΕΠΥ

Το σχολικό σύστημα αποτελεί τη κύρια πηγή πληροφόρησης για τους γονείς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και οι δάσκαλοι παίζουν σπουδαίο ρόλο τόσο στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των προβλημάτων στον τομέα της συμπεριφοράς και της μάθησης όσο και στην υποστήριξη των παιδιών στην τάξη. Οι μελέτες, διεθνώς, που ερευνούν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαταραχή έχουν δείξει την ανάγκη για...

Περισσότερα...

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα γι…

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε οδηγό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας. Τον οδηγό επιμελήθηκε ο ειδικός παιδαγωγός Χρήστος Σκαλούμπακας με τη συμβολή της παιδοψυχιάτρου Τέρψιχόρης Κόρπα. Τον πλήρη οδηγό θα βρείτε εδώ. Ακολουθούν τα περιεχόμενα. 1η Θεματική ενότητα: Κατανοώντας τη ΔΕΠΥ – Τι είναι η ΔΕΠΥ; Συμπτώματα ΔΕΠΥ κατά τη...

Περισσότερα...

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Π…

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων δημιούργησε τον οδηγό για το σχεδιασμό Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Κρίνουμε πως είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά και με ποιό τρόπο μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους. Τον οδηγό επιμελήθηκε ο...

Περισσότερα...

Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις ΔΕΠΥ…

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων "Π.& Α. Κυριακού" οργανώνει το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Δυσκολίες Μάθησης & Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας ΔΕΠ-Υ»Η 5η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16.30 – 18.30 στο Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, Κτήριο «Εκπαιδευτικό ίδρυμα Αττική Παράδοση» Ηπίτου 17Β΄, Πλάκα. Το πρόγραμμα της 5ης συνάντησης...

Περισσότερα...

Γιορτές με ευχάριστες δραστηριότητες στα…

Μπορούμε να «παίξουμε» αγγλικά στις γιορτές; Τα φώτα και η  λάμψη των γιορτών κάνουν τα περισσότερα παιδιά την περίοδο αυτή, να μη θέλουν με τίποτα να διαβάζουν παρά μόνο να παίζουν. Μπορούμε να παίξουμε και να μεταμορφώσουμε μαγικά τρία γιορτινά έθιμα των Χριστουγέννων, σε ενισχυτικά μέσα εκμάθησης των αγγλικών για παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής. Έτσι και αλλιώς ο Άγιος...

Περισσότερα...

Τρόποι για να ξεκλειδώσετε τον μαθητή με…

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 30 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήστε ένα παιδί με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας): 1. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ έχουν ανάγκη από οργάνωση και δομή. Το περιβάλλον τους, τόσο το σχολικό όσο και το οικογενειακό, πρέπει να δομεί εξωτερικά αυτό που δεν μπορούν τα ίδια τα παιδιά να δομήσουν εσωτερικά. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να...

Περισσότερα...

Γράμμα μητέρας εφήβου προς σχολείο

Η παρακάτω επιστολή είναι πραγματική και μας παραδόθηκε από μητέρα εφήβου που έχει διαγνωσθεί με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας. Προς τους καθηγητές του Κωστή (Τάξη Β Λυκείου) Αγαπητοί καθηγητές του σχολείου Έχω σκοπό να γνωρίσω σύντομα τον καθένα ξεχωριστά αλλά επειδή αισθάνομαι ότι κάθε ώρα που περνά είναι σημαντική θα ήθελα μια πρώτη επαφή μαζί σας μέσω αυτού του σημειώματος. Ο Κωστής...

Περισσότερα...

Εμφυσώντας επιμονή στα παιδιά

Επιμονή σημαίνει να υπάρχει η απαραίτητη αυτοπειθαρχία ώστε να συνεχίζεται μια δραστηριότητα παρά τις δυσκολίες που συναντώνται στην πορεία. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε, «Δεν είναι ότι είμαι και τόσο έξυπνος. Είναι που μένω στα προβλήματα περισσότερο.» Τα παρακάτω είναι μερικές δραστηριότητες τάξης που ενισχύουν την επιμονή: 1. Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το τι σημαίνει επιμονή και τι όχι. Για παράδειγμα: να...

Περισσότερα...

Αναγνωρίζοντας τη ΔΕΠΥ στη σχολική τάξη

Παρατηρώντας τα παιδιά στην τάξη σας, διαπιστώνετε ότι δυο τρία απ' αυτά βρίσκονται σε «άλλον πλανήτη». Προσέχουν οτιδήποτε άλλο εκτός από σας. Μπορεί να σηκώνονται απ' τη θέση τους, να ξύνουν τα μολύβια τους ή να ζητούν να βγουν να πιουν νερό. Δε μπορούν να κάτσουν στο ίδιο σημείο για πολύ κι ενοχλούν τους άλλους. Ή κι ακόμα χειρότερα... Έχουν ΔΕΠΥ...

Περισσότερα...

Παρέμβαση σε μαθητές με ΔΕΠΥ στο σχολικό…

Αποδοχή της διαφορετικότητας Η ικανότητα της μάθησης ανήκει μαζί με τη γλώσσα και την επικοινωνία στα βασικά, έμφυτα, ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι δυσκολίες στη μάθηση που συναντούσαν ορισμένα άτομα θεωρούνταν για αιώνες φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο ικανοί. Η άποψη αυτή ενοχοποιούσε το ίδιο το άτομο για την αποτυχία του και συνηγορούσε στην εγκατάλειψή του...

Περισσότερα...

Τεχνικές διαχείρισης μαθητών με ΔΕΠΥ: Συ…

Οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας οφείλουμε να διευκολύνουμε τη μάθηση τελώντας το αρχαίο Ελληνικό ρητό: «Παν, πάντες, παντός», δηλαδή «Γνώση χωρίς όρια, μάθηση για όλους». Ακόμα περισσότερο, όταν στην τάξη έχουμε μαθητές που αντιμετωπίζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, η ανάγκη ανακάλυψης νέων τρόπων και στρατηγικών μάθησης, που θα διευκολύνουν όχι μόνο το μαθητή με ΔΕΠΥ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους...

Περισσότερα...

Πρακτικές οδηγίες για τη διδασκαλία παιδ…

Οργανώστε τη σχολική τάξη Είναι σημαντικό ο μαθητής με ΔΕΠΥ να κάθεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάσκαλο, στο πρώτο θρανίο για να μην έχει στο οπτικό του πεδίο τα άλλα παιδιά. Δεν πρέπει όμως να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη τάξη. Το θρανίο του μαθητή είναι προτιμότερο να βρίσκεται μακριά από τον διάδρομο, τα παράθυρα και γενικά πηγές μηχανικούθορύβου για να...

Περισσότερα...

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια